Pereiti prie turinio
  Naršykite toliau, kad pasiektumėte siūlomus rezultatus

  Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika

  Atkreipkite dėmesį: šiame straipsnyje neaptariamos aplinkybės, susijusios su koronaviruso (COVID-19) pandemija. Perskaitykite mūsų straipsnį apie atsakomybę lengvinančias aplinkybes COVID-19 protrūkio metu, kad sužinotumėte apie su COVID-19 protrūkiu susijusių lengvinančių aplinkybių aprėptį, o ypač apie jų galiojimo užsakymams, pateiktiems po 2020 m. kovo 14 d., apribojimus.

  Ši politika taikoma atvykimams iki 2021 m. sausio 19 d. (imtinai). Atvykimams po šios datos bus taikomostoliau pateiktos atnaujintos taisyklės.

  Galioja iki: 2021 m. sausio 19 d.

  Kaip tai veikia

  Galbūt galėsime grąžinti jums pinigus arba atleisti nuo atsakomybės už atšaukimą, jei jums teks atšaukti užsakymą dėl nuo jūsų nepriklausančios netikėtos aplinkybės. Toliau pateikiamas aplinkybių, kurioms taikoma atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika, sąrašas. Prieš atšaukdami pasitikrinkite, ar jūsų aplinkybė yra žemiau pateiktame sąraše ir ar galite pateikti reikiamus dokumentus.

  Svarbu nepamiršti, kad atšaukimai be pasekmių galimi tik esant atsakomybę lengvinančioms aplinkybėms, susidariusioms iki oficialios jūsų atvykimo datos. Be to, atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika netaikoma Luxe arba Luxury Retreats užsakymams, kuriems taikoma atskira pinigų grąžinimo Luxe svečiams politika.

  Aplinkybės, kurias būtina patvirtinti pateikus dokumentus

  Šeimininko, organizatoriaus, pagalbininko arba svečio, papildomo svečio, artimo šeimos nario arba prižiūrinčio asmensmirtis. Turėsite pateikti vieną iš šių dokumentų:

  • mirties liudijimą;
  • nekrologą;
  • straipsnį žiniasklaidoje, kuriame įvardijamas mirusysis;
  • policijos pažymą.

  Netikėta sunki liga arba trauma, paveikiantis šeimininką, organizatorių arba bent vieną keliaujantįjį. Turėsite pateikti gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad asmuo negali priimti svečių, organizuoti potyrio arba keliauti dėl netikėtos, sunkios ligos arba traumos. Pažymos išdavimo data turi būti vėlesnė nei užsakymo pateikimo data ir ją reikia pateikti per 14 dienų nuo atšaukimo. Šiuo metu mūsų taikoma atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika neapima naudotojui užsakymo metu jau pasireiškusių ir žinotų sveikatos sutrikimų.

  Vyriausybės nustatyti įpareigojimai, įskaitant prisiekusiųjų pareigas, kelionių apribojimus, dalyvavimą teismo posėdžiuose ir karo tarnybą. Turėsite pateikti oficialaus pranešimo, kurio data būtų vėlesnė nei užsakymo pateikimo data, kopiją, kurioje būtų nurodytas pareigą vykdančio asmens vardas ir pavardė.

  Nenumatytos problemos dėl turtinės žalos, techninės priežiūros ir patogumų teikimo Airbnb būste, dėl kurių svečius priimti tampa nesaugu arba dėl kurių svečiai negali naudotis pagrindiniais patogumais (pvz., vandentiekio vandeniu). Tai neapima suplanuotų remonto darbų. Turėsite pateikti visus šiuos dokumentus:

  • įrodymą, kad problema sprendžiama;
  • datą, kada numatoma išspręsti problemą;
  • sąskaitą už atliekamus remonto darbus;
  • žalos nuotraukas.

  Transporto sutrikimai dėl kurių neįmanoma vykti į pasirinktą vietą, įskaitant uždarytus kelius ir atšauktus skrydžius, kai nėra alternatyvių keliavimo būdų. Tai apima uždarymą ir atšaukimą dėl stichinių nelaimių, pavyzdžiui, žemės drebėjimo ar didelės audros. Turėsite pateikti pranešimą apie kelio uždarymą arba oro linijų bendrovės dokumentus, patvirtinančius, kad skrydis buvo atšauktas, taip pat papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad neįmanoma vykti į numatytą vietą.

  Traukinio, autobuso arba kelto atšaukimas, kai tą pačią dieną nebuvo kitos alternatyvos keliauti. Turėsite pateikti dokumentus, kurie aiškiai parodytų, kad vežėjas tą dieną nevykdė veiklos, pavyzdžiui, bendrovės interneto svetainės ekrano vaizdo kopiją arba nuorodą į oficialų vežėjo pranešimą.

  Aplinkybės, reikalaujančios atlikti specialią peržiūrą

  Šiomis aplinkybėmis nereikia pateikti jokių dokumentų, bet mūsų specialistų komanda išnagrinės kiekvieną atvejį ir nuspręs, ar jums padarytas tiesioginis poveikis.

  Open Homes užsakymai, kurie atšaukti. Daugiau informacijos apie Open Homes programą.

  Stichinės nelaimės, teroristinė veikla ir pilietiniai ar politiniai neramumai, dėl kurių svečiai negali keliauti į suplanuotą vietą ar iš jos arba dėl kurių svečius priimti yra nesaugu.

  Epideminė situacija arba susirgimai, staiga paveikiantys regioną arba žmonių grupę. Tai neapima šiuo metu konkrečioje vietovėje paplitusių ligų, pavyzdžiui, maliarijos Tailande arba dengės karštligės Havajuose. Dėl visų su ligos protrūkiu susijusių mūsų politikos pakeitimų ir politikos taikymo apimties bus sprendžiama remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos ir vietos valdžios įstaigų pranešimais.

  Valdžios, teisėsaugos institucijos ar kariuomenės nustatyti kelionių apribojimai, dėl kurių ribojamos kelionės į apgyvendinimo ar potyrio vietą arba iš jos.

  Pranešimai dėl grėsmės saugumui, aktualūs apgyvendinimo ar potyrio vietoje arba svečio ir su juo keliaujančių asmenų išvykimo vietoje.

  Reikšmingi komunalinių paslaugų teikimo nutrūkimai, paveikiantys apgyvendinimo arba potyrio vietą.

  Vizų arba kelionės dokumentų reikalavimų pakeitimai, dėl kurių tampa neįmanoma vykti į numatytą vietą. Tai neapima kelionės dokumentų praradimo ar galiojimo pasibaigimo.

  Ką daryti toliau

  Jei įsitikinote, kad jūsų aplinkybė atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus, pirmiausia atšaukite namų užsakymą arba Airbnb potyrį. Jei užsakymas atitinka pripažintą lengvinančią aplinkybę, būsite informuoti, kad užsakymas gali būti atšauktas be jokių baudų, o jei esate svečias, atgausite visus pinigus.

  Jei automatiškai nenustatoma, kad užsakymas atitinka reikalavimus, užsakymą vis vien atšaukite ir susisiekite su mumis, kad pateiktumėte pretenziją. Lydėsime jus atliekant tolesnius veiksmus, įskaitant visų reikiamų dokumentų pateikimą ir laukiant, kol mūsų komanda išnagrinės jūsų atvejį. Pretenziją galima pateikti per 14 dienų nuo atšaukimo.

  Pastaba: toliau pateikta Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika taikoma visiems atvykimams nuo 2021 m. sausio 20 d. (imtinai). Visiems atvykimams iki 2021 m. sausio 20 d. bus taikoma galiojanti politika. 2021 m. sausio 20 d. įsigaliojus naujai Politikai, šios Politikos taikymas COVID-19 aplinkybėmis nesikeis ir dauguma su COVID-19 susijusių aplinkybių ir toliau liks išimtimis.

  Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika

  Įsigaliojimo data: 2021 m. sausio 20 d.

  Apžvalga

  Šioje Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politikoje paaiškinama, kokios sąlygos taikomos atšaukimams, kai pateikus užsakymą įvyksta nenumatytų įvykių, kurių negalite kontroliuoti, ir dėl kurių įvykdyti užsakymo tampa neįmanoma arba tai prieštarauja įstatymui. Šios taisyklės taikomos tiek apgyvendinimo, tiek potyrių užsakymams.

  Kai užsakymą leidžiama atšaukti pagal šias taisykles, jos yra taikomos užsakymui ir turi pirmumą prieš užsakymoatšaukimo taisykles. Svečiai, nukentėję nuo įvykio, kuriam taikomos šios taisyklės, gali atšaukti užsakymą ir, atsižvelgiant į aplinkybes, jiems gali būti grąžinami pinigai, suteikiama nuolaida kelionei ir (arba) kitokia kompensacija. Šeimininkai, nukentėję nuo įvykio, kuriam taikomos šios taisyklės, gali atšaukti užsakymą be neigiamų pasekmių, tačiau, atsižvelgiant į aplinkybes, atšauktos datos gali būti užblokuotos kalendoriuose.

  Kokiems įvykiams tai taikoma

  Šioje Politikoje vartojama sąvoka „Įvykis“ apima toliau nurodytas situacijas, kurios įvyksta atlikus užsakymą, negalėjo būti numatytos užsakymo metu ir trukdo arba teisiškai draudžia vykdyti užsakymą. Vyriausybės reikalavimų kelionėms

  pakeitimai. Valstybės įstaigų nustatyti netikėti vizų arba pasų reikalavimų pakeitimai, dėl kurių neįmanoma atvykti į vietą. Tai neapima kelionės dokumentų praradimo ar galiojimo pasibaigimo ar kitų asmeninių aplinkybių, susijusių su svečio leidimu keliauti.

  Paskelbtos ekstremalios situacijos ir epidemijos. Vyriausybės paskelbtos vietos ar nacionalinės ekstremalios situacijos, epidemijos, pandemijos ir visuomenės sveikatai pavojingos situacijos. Tai neapima ligų, kurios yra endeminės arba paprastai susijusios su vietove, pavyzdžiui, maliarija Tailande arba Dengės karštlige Havajuose.

  Vyriausybės nustatyti kelionių apribojimai. Valdžios įstaigų nustatyti kelionių apribojimai, dėl kurių neįmanoma arba draudžiama keliauti į užsakytą vietą, joje apsistoti arba iš jos grįžti. Tai neapima neprivalomų rekomendacijų keliaujantiems ir panašių vyriausybės rekomendacijų.

  Kariniai veiksmai ir kiti neramumai. Karo veiksmai, neramumai, invazijos, pilietinis karas, teroro aktas, sprogimai, sprogdinimai, maištai, riaušės, sukilimai, pilietiniai neramumai.

  Stichinės nelaimės. Stichinės nelaimės, nenugalima jėga, didelio masto komunalinių paslaugų atjungimas, ugnikalnių išsiveržimai, cunamiai ir kiti ekstremalūs ir neįprasti meteorologiniai reiškiniai. Tai neapima orų ar gamtinių sąlygų, kurios yra pakankamai dažnos, kad būtų nuspėjamos toje vietovėje, pavyzdžiui, uraganai uraganų sezono Floridoje metu.

  Kam netaikoma

  Visais kitais atvejais. Ši politika leidžia atšaukti tik įvykus pirmiau aprašytiems įvykiams. Visais kitais atvejais ji nėra taikoma. Situacijų, dėl kurių ši politika neleidžia atšaukti užsakymų, pavyzdžiai: netikėta liga ar trauma; įsipareigojimai prieš valstybės valdžios institucijas, pvz., prisiekusiųjų pareiga, dalyvavimas teisme ar karinė prievolė; įspėjimai keliautojams ar kitos valdžios gairės (kurios neatitinka draudimo keliauti); renginio, dėl kurio buvo pateiktas užsakymas, atšaukimas ar atidėjimas; ir transporto sutrikimai, nesusiję su įvykiu, kuriam taikomos šios politikos nuostatos, pvz., kelių uždarymas, taip pat skrydžio, traukinio, autobuso ir kelto atšaukimas. Jei užsakymą atšaukiate dėl šių priežasčių, grąžintina suma priklausys nuo užsakymui taikomų atšaukimo taisyklių.

  Ką daryti toliau

  Jei būsite informuoti arba mums paskelbus informaciją, patvirtinančią, kad šios taisyklės taikomos jūsų užsakymui, vadovaukitės mūsų pateiktais atšaukimo nurodymais. Kai informuosime jus arba paskelbsime informaciją apie tai, kaip taikoma ši politika, atšaukti pagal šią politiką galėsite nuėję į Kelionių puslapį ir atšaukę paveiktą užsakymą. Jei manote, kad ši politika turi būti taikoma jūsų užsakymui, bet apie tai nebuvote informuoti ir mes nepaskelbėme informacijos apie įvykį, kad atšauktumėte užsakymą, susisiekite su mumis. Visais atvejais turėtumėte būti pasiruošę pateikti dokumentus, kuriuose būtų parodyta, kaip įvykis paveikė jus arba jūsų užsakymą.

  Jei turite klausimų, susisiekite su mumis.

  Kiti dalykai, apie kuriuos reikia žinoti

  Šios taisyklės taikomos visiems užsakymams, kurių atvykimo data yra įsigaliojimo dieną arba po jos. Ši politika netaikoma Luxe užsakymams, kuriems taikoma atskira pinigų grąžinimo Luxe svečiams politika.

  Ar gavote reikiamą pagalbą?
  Susiję straipsniai