AirCover šeimininkams

Visapusiška apsauga.
Visada galioja. Visada nemokama.
Siūloma tik per Airbnb.

Svečio tapatybės patvirtinimas

Mūsų išsami patvirtinimo sistema patikrina tokią informaciją kaip vardas, pavardė, adresas, asmens tapatybės dokumentas ir kt., kad patvirtintų svečių, kurie rezervuoja per Airbnb, tapatybę.

Užsakymo tikrinimas

Mūsų patentuota technologija analizuoja šimtus kiekvieno užsakymo faktorių ir blokuoja tam tikrus užsakymus, kurie rodo didelę vakarėlių ir turtinės žalos riziką.

3 mln. USD vertės apsauga nuo žalos

Jei svečiai nesumoka už jūsų būstui ir daiktams padarytą žalą, Šeimininkų apsauga nuo žalos padės kompensuoti iki 3 mln. JAV dolerių siekiančias išlaidas. Pagal šią programą kompensuojama:

Meno kūriniai ir vertybės

žala meno kūriniams ir vertybėms;

Automobiliai ir laivai

žala automobiliams, laivams ir kitoms vandens transporto priemonėms, kurias statote arba laikote savo namuose;

Augintinių padaryta žala

svečio augintinio padaryta žala;

Pajamų praradimas

Jei turite atšaukti Airbnb užsakymus dėl svečio padarytos žalos, jums bus kompensuotos prarastos pajamos.

Giluminis valymas

Gaukite kompensaciją už papildomas valymo paslaugas, reikalingas dėmėms ir dūmų kvapui pašalinti.

1 mln. USD atsakomybės draudimas

Apsauga tais retais atvejais, kai svečias susižeidžia arba sugadinami ar pavagiami jo daiktai.

Ištisą parą veikianti saugumo linija

Jei kada nors pasijustumėte nesaugiai, mūsų programėlė vienu bakstelėjimu ir bet kuriuo paros metu suteikia prieigą prie specialiai apmokytų saugos darbuotojų.

Gaukite išsamią informaciją, kaip AirCover šeimininkams jus apsaugo ir kokios išimtys taikomos.

Tik Airbnb suteikia jums AirCover

Airbnb
Konkurentai
Svečio tapatybės patvirtinimas
Užsakymo tikrinimas
3 mln. USD vertės apsauga nuo žalos
Meno kūriniai ir vertybės
Automobiliai ir laivai
Augintinių padaryta žala
Pajamų praradimas
Giluminis valymas
1 mln. USD atsakomybės draudimas
Ištisą parą veikianti saugumo linija
Palyginimas grindžiamas vieša informacija ir nemokamais geriausių konkurentų pasiūlymais nuo 2022 m. spalio mėnesio.

Atsakymai į jūsų klausimus

Nerandate to, ko ieškote? Apsilankykite mūsų Pagalbos centre.

Ypač paprastas būdas įkelti savo būstą į Airbnb platformą

Startas su Airbnb palengvina jūsų būsto įkėlimą į Airbnb platformą, nes nuo pirmojo klausimo iki pirmojo svečio jums padeda Superšeimininkas.