AirCover šeimininkams

Visapusiška apsauga.
Visada galioja. Visada nemokama.
Siūloma tik per Airbnb.

Svečio tapatybės patvirtinimas

Mūsų išsami patvirtinimo sistema patikrina tokią informaciją kaip vardas, pavardė, adresas, asmens tapatybės dokumentas ir kt., kad patvirtintų svečių, kurie rezervuoja per Airbnb, tapatybę.

Užsakymo tikrinimas

Mūsų patentuota technologija analizuoja šimtus kiekvieno užsakymo veiksnių ir blokuoja tam tikrus užsakymus, kurie rodo didelę trikdančių vakarėlių ir turtinės žalos riziką.

3 mln. USD vertės apsauga nuo žalos

Airbnb kompensuoja svečių padarytą žalą jūsų namams ir daiktams ir apima tokią specializuotą apsaugą:

Menas ir vertybės

Airbnb atkurs, pakeis arba sumokės už sugadintą meną ar vertybes.

Automobiliai ir laivai

Mes saugome automobilius, laivus ir kitas vandens transporto priemones, kurias statote arba laikote savo namuose.

Augintinių padaryta žala

Sumokėsime už svečio augintinio padarytos žalos sutvarkymą.

Pajamų praradimas

Jei turite atšaukti Airbnb užsakymus dėl svečio padarytos žalos, jums bus kompensuotos prarastos pajamos.

Giluminis valymas

Atlyginsime jums papildomo valymo paslaugų, jei jų prireiks po svečio viešnagės, išlaidas (pvz., už profesionalų kilimų valymą).

1 mln. USD atsakomybės draudimas

Esate apsaugoti tais retais atvejais, kai svečias susižeidžia arba sugadinami ar pavagiami jo daiktai.

Ištisą parą veikianti saugumo linija

Jei kada nors pasijustumėte nesaugiai, mūsų programėlė vienu bakstelėjimu ir bet kuriuo paros metu suteikia prieigą prie specialiai apmokytų saugos darbuotojų.

Gaukite išsamią informaciją, kaip AirCover šeimininkams jus apsaugo ir kokios išimtys taikomos.

Tik Airbnb suteikia jums AirCover

Airbnb
Konkurentai
Svečio tapatybės patvirtinimas
Užsakymo tikrinimas
3 mln. USD vertės apsauga nuo žalos
Menas ir vertybės
Automobiliai ir laivai
Augintinių padaryta žala
Pajamų praradimas
Giluminis valymas
1 mln. USD atsakomybės draudimas
Ištisą parą veikianti saugumo linija
Palyginimas grindžiamas vieša informacija ir nemokamais geriausių konkurentų pasiūlymais nuo 2022 m. spalio mėnesio.

Atsakymai į jūsų klausimus

Nerandate to, ko ieškote? Apsilankykite mūsų Pagalbos centre.

Ypač paprastas būdas įkelti savo būstą į Airbnb platformą

Startas su Airbnb palengvina jūsų būsto įkėlimą į Airbnb platformą, nes nuo pirmojo klausimo iki pirmojo svečio jums padeda Superšeimininkas.