Pokyčiai 2022 m.

Kovojame su diskriminacija ir skatiname įtrauktį

Lighthouse projektas

2020 m. pradėtas projektas Lighthouse padeda pamatyti ir pašalinti skirtumus, kuriuos patiria ne baltaodžiai asmenys besinaudodami Airbnb platformos paslaugomis. Šią iniciatyvą sukūrėme bendradarbiaudami su Color Of Change ir atsižvelgdami į įvairių pilietinių teisių ir privatumo organizacijų rekomendacijas. Sužinokite daugiau
Naudojame realius duomenis
Tikriname, kaip svečiai ir šeimininkai naudojasi mūsų platforma. Statistinė analizė padeda mums rasti galimybių kurti teisingesnę patirtį mūsų bendruomenėje.
Saugome privatumą
Tendencijas analizuojame bendrai ir nesiejame rasinės informacijos su konkrečiais asmenimis ar paskyromis.
Nuolatos tobulėjame
Mūsų komanda ir toliau ieško naujų būdų, kaip padaryti Airbnb sąžiningesne, teisingesne ir įtraukesne.

Ką pakeitėme

Nerodome svečio profilio nuotraukos iki užsakymo
2018 m. atlikome pakeitimus, kad svečio nuotrauka šeimininkams būtų rodoma tik po to, kai jie priėmė prašymą rezervuoti. Atlikus analizę paaiškėjo, kad šis pokytis šiek tiek padidino asmenų, kurie yra laikomi juodaodžiais, sėkmingų užsakymų rodiklį – rodiklį, pagal kurį svečiai Jungtinėse Amerikos Valstijose iš skirtingų rasių grupių sėkmingai užsisako būstą Airbnb platformoje.
Daugiau atsiliepimų apie daugiau svečių
Atsiliepimų turintys svečiai turi didesnį sėkmingų užsakymų rodiklį. Tačiau mūsų analizė parodė, kad svečiai, kurie yra juodaodžiai, Lotynų Amerikos ar Ispanų Amerikos kilmės, turi mažiau atsiliepimų nei svečiai, kurie yra baltaodžiai arba azijiečiai. Įgyvendiname pakeitimus, dėl kurių visiems keliaujantiems svečiams bus lengviau gauti atsiliepimą.
Suteikiame galimybę daugiau žmonių naudotis greitojo užsakymo funkcija
Greitasis užsakymas leidžia svečiui užsisakyti būstą nereikalaujant šeimininko patvirtinimo. Tai veiksminga priemonė kovoti prieš diskriminaciją, nes ji sudaro sąžiningas galimybes užsisakyti. Įdiegėme pakeitimus, kad dar 5 mln. žmonių būtų lengviau naudotis greitojo užsakymo funkcija.
Kuriame įtraukesnę keliautojų bendruomenę
Kelionės už tradicinių turistinių vietų gali suteikti ekonominių galimybių bendruomenėms, kurios anksčiau neturėjo naudos iš turizmo. Kitais metais toliau vystysime ir plėsime pasaulines programas, pavyzdžiui, Airbnb verslumo akademiją, kad suteiktume daugiau galimybių naudotis svečių priėmimo per Airbnb privalumais. Dedame pastangas plėsti programas, kurios padeda pritraukti daugiau ne baltaodžių šeimininkų.
Plečiame mokymus šeimininkams
Mūsų šeimininkų bendruomenė atlieka svarbų vaidmenį kuriant lygiavertę ir svetingą patirtį. Šiais metais išleidome Įtraukaus svečių priėmimo gidą su mokomaisiais straipsniais ir vaizdo įrašais, kad padėtume šeimininkams priimti įvairių fizinių galimybių, lyčių ir socialinės kilmės svečius, ypač iš istoriškai marginalizuotų bendruomenių. Kad padidintume įtrauktį, tikimės įdiegti daugiau mokomųjų programų ir funkcijų.
Tikriname atmetimo priežastis, kad būtų išvengta diskriminacijos
Žinome, kad yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių užsakymas gali būti atmestas: gali būti, kad pasikeitė šeimininko užimtumas arba svečias turi poreikį, pavyzdžiui, atvykti anksčiau arba atsivežti papildomų svečių, kurio šeimininkas negali patenkinti. Išplečiame savo galimybes analizuoti užsakymų atmetimo priežastis, kad galėtume tobulinti savo politiką ir produktus bei kovoti su diskriminacija.
Geriname pakartotinio užsakymo patirtį
Pagal 2016 m. įvestą atvirų durų politiką, svečiai, turintys dabartinių arba būsimų rezervacijų ir susiduriantys su diskriminacija, gali gauti pagalbos užsakant alternatyvų būstą. Neseniai sukūrėme visą parą veikiančią saugumo liniją, kuri svečiams teikia skubią pagalbą, įskaitant pagalbą užsisakant naują būstą.
Tęsiame įsipareigojimą svečiams, turintiems judėjimo sunkumų
Prieinamumo ypatybių paieškos filtrai padeda svečiams lengviau rasti ir užsisakyti jų poreikius atitinkančius būstus. Vykdydami prieinamumo ypatybių peržiūrą tikslumo sumetimais peržiūrime visas šeimininkų nurodytas prieinamumo ypatybes. 2022 m. lapkritį paskelbtoje būstų kategorijoje Pritaikyta rasite šimtus neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų būstų, kuriuose ties įėjimu į namus, miegamąjį ar vonios kambarį nėra laiptelių, o vonios kambaryje yra bent viena prieinamumo ypatybė. Pritaikyti būstai netgi tikrinami atliekant 3D nuskaitymą, kad galėtume įsitikinti, jog juose tikrai yra minimos prienamumo ypatybės ir nurodyti dydžiai.

Airbnb bendruomenės įsipareigojimas

Nuo 2016 metų visų prašome sutikti su Airbnb Bendruomenės įsipareigojimu pagal kurį visi Airbnb naudotojai privalo elgtis pagarbiai ir nediskriminuojančiai. Nesutinkantys su šia sąlyga yra pašalinami iš platformos. 2022 m. duomenimis tai yra jau 2,5 mln. asmenų.

Skaityti visą ataskaitą

Informacinis pranešimas apie Airbnb šešerių metų kovą prieš diskriminaciją ir įtraukties skatinimą, kuriame pateikiamos svarbiausios projekto Lighthouse įžvalgos, visi surinkti duomenys ir mūsų nuo 2016 metų pasiekti rezultatai.
Peržiūrėti ataskaitą

Susipažinkite su mūsų partneriais

Nuo 2016 m. konsultuojamės ir bendradarbiaujame su žymiausiomis pilietinių teisių grupėmis, rasių ekspertais ir privatumo organizacijomis.