Sužinokite, kiek galite uždirbti būdami šeimininku

Svečių priėmimas mano studijos tipo bute pakeitė mano gyvenimą – patyriau daug įsimintinų patirčių, sutikau įdomių žmonių.
Šeimininkė Milane
Svečių priėmimas padėjo man pradėti verslą ir atrasti kelią į finansinę laisvę.
Šeimininkas Atlantoje
Organizuodami makaronų gaminimo potyrį, prisidedame prie savo kultūros paveldo išsaugojimo.
Šeimininkas Palombara Sabinoje
Airbnb leido man susikurti darbo vietą ir daryti tai, kas man iš tiesų patinka, – rūpintis svečiais mūsų namuose.
Šeimininkas Čiang Majuje
Priiminėdamas svečius savo beduinų palapinėje susipažinau su žmonėmis iš viso pasaulio.
Šeimininkas Vadi Rume
Man patinka nuomoti savo ekologiškus namus, kad žmonės galėtų susilieti su gamta ir iš naujo atrasti savo artimus žmones.
Šeimininkas Parati
Padėkite apgyvendinti 100 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos
Turite klausimų apie svečių priėmimą?
Paklauskite Superšeimininko.

AirCover šeimininkams

Visapusiška apsauga.
Visada įtraukta ir nemokama.
Siūloma tik per Airbnb.

Visapusiška apsauga.
Visada įtraukta ir nemokama.
Siūloma tik per Airbnb.

Daugiau informacijos

Pabandykite priimti svečius su
Airbnb

Prisijunkite prie mūsų. Mes jums padėsime
kiekviename žingsnyje.