Pradėjus vesti tekstą pasirodys paieškos pasiūlymai. Peržiūrėkite juos naudodami rodykles aukštyn ir žemyn. Norėdami pasirinkti, paspauskite įvesties mygtuką (Enter). Jei pasirinksite frazę, ji bus pridėta prie paieškos laukelio teksto. Jei pasirinksite nuorodą, naršyklė pereis į tą puslapį.
Taisyklės
Šeimininkas

Atsakingos apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje

Norite susisiekti su šeimininkais savo vietovėje ir gauti patarimų? Prisijunkite prie vietinio šeimininkų klubo. Tai paprasta – prisijunkite prie savo bendruomenės oficialios Šeimininkų grupės Facebook platformoje!

Šį straipsnį galite skaityti lietuvių arba anglų kalba.

Parengėme šį straipsnį, kad padėtumėme Airbnb šeimininkams susipažinti su atsakomybėmis priimant svečius bei apžvelgtumėme šeimininkams aktualius įvairius įstatymus, reglamentus ir geriausią praktiką. Jūs privalote laikytis mūsų pateikiamų gairių, pvz., Svetingumo standartų, bei šalies ir kitų įstatymų, kurie taikomi jūsų regionui ir jūsų specifinėms aplinkybėms.

Rekomenduojame šiomis temomis pasidomėti plačiau, nes šis straipsnis neapima visų galimų situacijų ir negali būti laikomas nei juridine, nei mokestine konsultacija. Kadangi šis straipsnis nebus nuolatos naujinamas, prašome atskirai patikrinti kiekvieną informacijos šaltinį ir įsitikinti, kad pateikta informacija nepasikeitė.

  Sveikata ir švara

  Įveikti COVID-19 pandemiją turizmo sektoriuje įmanoma tik vadovaujantis higienos ir saugumo gairėmis. Bendra informacija apie Airbnb sugriežtintas valymo taisykles pateikiama bendroje informacijoje apie svečių priėmimą.

  Pagrindinės valymo rekomendacijos

  Atgal į viršų

  Valstybiniai mokesčiai

  Mokesčiai – sudėtinga tema. Jūsų mokestinės prievolės gali skirtis priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, todėl rekomenduojame pasidomėti apie jūsų mokestinę prievolę savarankiškai arba pasikonsultuoti su mokesčių konsultantu.

  Paprastai lėšos, kurias kaip šeimininkas gaunate per Airbnb platformą, yra laikomos apmokestinamomis pajamomis ir joms gali būti taikomi įvairūs mokesčiai, tokie kaip nuomos mokestis, pajamų mokestis ar pridėtinės vertės mokestis.

  Pajamų deklaracijas Lietuvoje privaloma pateikti iki kiekvienų metų gegužės 1 d. Informacijos apie tai, ar jums reikės deklaruoti pajamas, gautas iš svečių priėmimo veiklos, rasite Finansų ministerijos puslapyje. Taip pat vertėtų pasidomėti, ar galite pretenduoti į mokestines lengvatas ar kitas išmokas.

  Nemokamas mokesčių vadovas

  Siekiame, kad jums būtų lengviau išsiaiškinti savo, kaip Airbnb šeimininko, mokestines prievoles, todėl kartu su nepriklausoma apskaitos įmone parengėme nemokamą mokesčių vadovą ( lietuvių ir anglų kalbomis). Jame pateikiama bendra informacija apie mokesčius Lietuvoje.

  Atgal į viršų

  Taisyklės ir leidimai

  Svarbu įsitikinti, kad turite teisę priimti svečius savo būste. Kartais siūlyti būstą draudžia sutartys, įstatymai ar bendruomenėje galiojančios taisyklės. Pasikonsultuokite su teisininku ar vietos valdžios institucijomis, kad sužinotumėte daugiau apie jūsų atveju taikomas taisykles, apribojimus ir įsipareigojimus.

  Šiame straipsnyje rasite bendrą informaciją apie svečių priėmimo veiklai taikomus reikalavimus.

  Sutartys ir leidimai

  Kartais tam tikros sutartys (įskaitant nuomos sutartis), statybų reglamentai ir bendruomenės taisyklės draudžia pernuomojimą ir apgyvendinimo paslaugas. Peržiūrėkite visas savo turimas pasirašytas sutartis arba kreipkitės į savo nuomojamo būsto savininką, bendriją ar kitą atsakingą instituciją.

  Rekomenduojame sudaryti nuomos ar kitos sutarties priedą, kuriame būtų aiškiai apibrėžti visoms šalims rūpimi klausimai, jų atsakomybė ir įsipareigojimai.

  Būsto paskolos apribojimai

  Jei jūsų turtas įgytas su būsto paskola (arba kokia nors kita išsimokėjimo forma), pasikonsultuokite su paskolos teikėju ir įsitikinkite, kad nėra jokių apribojimų, susijusių su pernuomojimu ar apgyvendinimo paslaugų teikimu.

  Apribojimai socialiniems būstams

  Socialinius būstus dažniausiai be specialaus leidimo pernuomoti draudžiama. Jei gyvenate socialiniame būste ir norėtumėte teikti būsto nuomos paslaugas, pasikonsultuokite su būstą jums suteikusia institucija.

  Kiti būsto gyventojai

  Jei būste gyvena daugiau žmonių, apsvarstykite galimybę sudaryti sutartį su kitais gyventojais, kurioje būtų apibrėžti visų lūkesčiai. Tokioje sutartyje galite paminėti, kaip dažnai planuojate priimti svečius, pridėti svečių elgesio taisykles, nurodyti, ar dalysitės pelnu su kitais gyventojais bei atsakyti į kitus galimus klausimus.

  ES Vartotojų apsaugos įstatymas

  Pagal ES Vartotojų apsaugos įstatymą, jei internete siūlote prekes ar paslaugas, savo klientams privalote pateikti tam tikrą informaciją. Svečių priėmimas naudojantis Airbnb platforma yra laikomas paslauga. Surinkome informaciją ir parengėme įrankius, kurie jums padės suprasti, ar esate laikomas apgyvendinimo paslaugų ekspertu, ir padės suprasti atsakomybę užtikrinant klientų ES teisių apsaugą.

  Piktnaudžiavimas

  Jei gautume informacijos apie piktnaudžiavimo atvejus, mes imsimės atitinkamų veiksmų. Parengėme gaires, skirtas padėti vietinėms atsakingoms institucijoms pranešti apie piktnaudžiavimą teikiant apgyvendinimo paslaugas.

  Atgal į viršų

  Saugumas

  Mums rūpi šeimininkų ir jų svečių saugumas. Svečių ramybę galite užtikrinti atlikę kelis paprastus darbus, pavyzdžiui, parengdami instrukcijas nelaimės atveju ir aprašydami potencialius pavojus.

  Kontaktinė informacija nelaimės atveju

  Nurodykite šiuos telefono numerius:

  • vietinių pagalbos tarnybų;
  • artimiausios ligoninės;
  • savo (šeimininko);
  • atsarginio kontaktinio asmens (tam atvejui, jei svečiai negalėtų prisiskambinti jums).

  Taip pat būtų naudinga pasirūpinti, kad svečiai žinotų, kaip geriausiai su jumis susisiekti įvykus nenumatytam įvykiui. Norėdami saugiai bendrauti su svečiais, galite tam pasitelkti Airbnb susirašinėjimo funkciją.

  Vaistinėlė

  Būste palikite pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlę ir nurodykite svečiams, kur ji yra. Reguliariai ją tikrinkite, kad prireikus galėtumėte papildyti atsargas.

  Priešgaisrinė sauga

  Jei būste yra dujinių prietaisų, vadovaukitės galiojančiais dujų saugos įstatymais ir pasirūpinkite, kad būtų įrengtas veikiantis anglies monoksido detektorius. Pasirūpinkite, kad būste būtų gesintuvas, ir nepamirškite reguliariai jį patikrinti.

  Išėjimai

  Pasirūpinkite, kad būtų aiškiai pažymėtas evakuacinis išėjimas gaisro atveju. Būste matomoje vietoje pakabinkite išėjimo schemą.

  Pavojų prevencija

  Štai keletas veiksmų, padėsiančių apsisaugoti nuo potencialių pavojų:

  • apžiūrėkite namus, ar juose yra vietų, už kurių svečiai galėtų užkliūti ar nuo kurių galėtų nugriūti;
  • pašalinkite arba aiškiai pažymėkite galimus pavojus;
  • pritvirtinkite visus atvirus laidus;
  • įsitikinkite, kad jūsų laiptai yra saugūs ir su turėklais;
  • išneškite arba užrakinkite daiktus, kurie gali kelti svečiams pavojų.

  Vaikų saugumas

  Kartais šeimos keliauja su mažais vaikais ir nori žinoti, ar jūsų namai bus jiems saugūs. Savo Airbnb paskyroje, skilties Skelbimo informacija dalyje Papildomos pastabos, galite nurodyti potencialius pavojus arba pažymėti, kad jūsų namai nėra tinkami vaikams ir kūdikiams.

  Klimato kontrolė

  Veikiantys prietaisai, pavyzdžiui, židinys ar oro kondicionierius, gali turėti didelės įtakos jūsų svečių komfortui viešnagės metu. Yra daugybė būdų pasirūpinti, kad svečiams būtų patogu:

  • pasirūpinkite tinkama namų ventiliacija;
  • pateikite instrukcijas, kaip saugiai naudotis šildytuvu ir oro kondicionieriumi;
  • įsitikinkite, kad termostatas veikia tinkamai, ir parodykite svečiams, kur jis yra;
  • reguliariai tikrinkite visus prietaisus.

  Kiek svečių galite apgyvendinti

  Nurodykite, kiek svečių gali saugiai pas jus apsistoti. Rekomendacijų galite rasti jūsų vietos atsakingoje institucijoje.

  Atgal į viršų

  Elgesio gairės

  Jūs, kaip atsakingas šeimininkas, privalote informuoti svečius apie elgesio ir bendravimo bendruomenėje gaires. Informuodami svečius apie vietines taisykles ir papročius, padedate sukurti puikią patirtį visiems.

  Pastatų taisyklės

  Jei pastate, kuriame yra jūsų skelbiamas būstas, yra bendro naudojimo patalpų ar patogumų, informuokite svečius apie jų naudojimo taisykles.

  Namų taisyklės

  Savo namų taisykles galite nurodyti Airbnb paskyros skilties Skelbimo aprašymas dalyje Papildomos pastabos. Svečiai paprastai vertina galimybę iš anksto žinoti jūsų lūkesčius.

  Kaimynai

  Geriausia iš anksto pranešti kaimynams, kad ketinate priiminėti svečius. Taip jie turės galimybę išsakyti jums savo abejones arba prašymus.

  Triukšmas

  Būstą per Airbnb svečiai užsisako įvairiais tikslais, įskaitant atostogas ir šventes. Kad nekiltų nesutarimų, iš anksto informuokite svečius apie tai, kaip į triukšmą reaguoja jūsų kaimynai.

  Jei nerimaujate, kad gali būti trikdoma bendruomenės ramybė, yra keletas būdų, kaip to galima išvengti:

  • nustatykite ramybės laiką;
  • neleiskite apsistoti su augintiniais;
  • nurodykite, kad jūsų būstas nėra tinkamas apsistoti su vaikais ar kūdikiais;
  • drauskite vakarėlius ir neleiskite atsivesti papildomų svečių.

  Automobilio stovėjimo vieta

  Informuokite svečius apie jūsų pastatui ir kaimynystėje galiojančias automobilių statymo taisykles. Automobilių statymo taisyklių pavyzdžiai:

  • statykite automobilį tik paskirtoje vietoje;
  • antradieniais ir ketvirtadieniais nestatykite automobilių dešinėje kelio pusėje dėl gatvės valymo darbų;
  • automobilius gatvėje statyti galima tik 19.00–7.00 val.

  Augintiniai

  Visų pirma patikrinkite savo nuomos sutartį ar pastato taisykles ir įsitikinkite, kad nėra draudimų augintiniams. Jei leidžiate svečiams atsivežti augintinius, jiems bus naudinga žinoti, kur gali juos pavedžioti ar kur išmesti jų ekskrementus. Tuo atveju, jei svečio augintinis trukdytų kaimynams, pasiūlykite sprendimą, pavyzdžiui, artimiausios gyvūnų priežiūros paslaugas teikiančios įmonės kontaktus.

  Privatumas

  Visada gerbkite savo svečių privatumą. Mūsų stebėjimo prietaisų naudojimo taisyklėse aiškiai nurodoma, ko mes tikimės iš savo šeimininkų, tačiau kai kuriose vietose galioja papildomi įstatymai ir taisyklės, kurių reikia laikytis.

  Rūkymas

  Jei jūsų būste draudžiama rūkyti, rekomenduojame apie tai priminti svečiams atitinkamais ženklais. Jei rūkyti galima, pasirūpinkite peleninėmis tam skirtose vietose.

  Atgal į viršų

  Draudimas

  Kartu su savo draudimo agentu ar draudimą teikiančia įmone įvertinkite, kokie įsipareigojimai, apribojimai ir aprėptis yra reikalinga konkrečiai jums.

  Garantija šeimininkams ir Šeimininkų apsaugos draudimas

  Airbnb garantija šeimininkams ir Airbnb šeimininkų apsaugos draudimas suteikia bazines garantijas dėl tam tikrų patirtų nuostolių ir įsipareigojimų. Šios garantijos neatstoja būsto draudimo ar civilinės atsakomybės draudimo. Neatmetama, kad jums gali būti taikomi ir kitokie reikalavimai dėl draudimo.

  Turto ir civilinės atsakomybės draudimas

  Su savo draudimo agentu ar draudimą teikiančia įmone peržiūrėkite savo kaip būsto savininko ar nuomininko turimą draudimo polisą ir įsitikinkite, kad būstas yra apdraustas tinkamu turto ir civilinės atsakomybės draudimiu.

  Atgal į viršų

  Kita informacija apie svečių priėmimą

  Daugiau informacijos apie svečių priėmimą per Airbnb platformą ieškokite skiltyje DUK.

  Atgal į viršų

  Atminkite, kad Airbnb negali kontroliuoti šeimininkų elgesio ir už tai neprisiima jokios atsakomybės. Jei šeimininkas nesilaiko savo įsipareigojimų, jo paskyros veikla gali būti sustabdyta arba paskyra gali būti pašalinta iš Airbnb svetainės. Airbnb neatsako už informacijos, pateiktos nuorodose į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant nuorodas į teisinę informaciją ir taisykles), patikimumą ar teisingumą.

  Ar šis straipsnis padėjo?
  Gaukite pagalbos, susijusios su jūsų užsakymais, paskyra ir kt.
  Prisijunkite arba užsiregistruokite