DRAUDIMO SANTRAUKA

Japonijos šeimininkų draudimas

DRAUDIMO SANTRAUKA

Japonijos šeimininkų draudimas

Šeimininkų draudimas Japonijoje – kas tai?

Šeimininkų draudimas Japonijoje suteikia apsaugą tais atvejais, kai šeimininkui* kyla atsakomybė ar jis patiria išlaidų, susijusių su žala kitų asmenų turtui ar sveikatai, atsiradusia svečiams naudojantis dalijimosi namais paslauga per Airbnb platformą, ir atvejais, kai svečio* viešnagės metu yra sugadinama šeimininko nuosavybė ir šeimininkas patiria turtinę žalą. Tais atvejais, kai svečio viešnagės metu buvo sugadinta šeimininko nuosavybė, draudimo apsauga bus taikoma, jei šeimininkui ir svečiui nepavyks išspręsti ginčo tarpusavyje ir šeimininkas susisieks su Airbnb.

Šeimininkų draudimas Japonijoje – tai draudimo programa, kurią vykdo Sompo Japan Insurance Inc.

Norint pasinaudoti šeimininkų Japonijoje draudimu, šeimininkams nereikia mokėti draudimo įmokų.

Daugiau apie šeimininkų draudimą Japonijoje sužinosite skaitydami toliau.

Šeimininkų draudimas Japonijoje – kas tai?

Šeimininkų draudimas Japonijoje suteikia apsaugą tais atvejais, kai šeimininkui* kyla atsakomybė ar jis patiria išlaidų, susijusių su žala kitų asmenų turtui ar sveikatai, atsiradusia svečiams naudojantis dalijimosi namais paslauga per Airbnb platformą, ir atvejais, kai svečio* viešnagės metu yra sugadinama šeimininko nuosavybė ir šeimininkas patiria turtinę žalą. Tais atvejais, kai svečio viešnagės metu buvo sugadinta šeimininko nuosavybė, draudimo apsauga bus taikoma, jei šeimininkui ir svečiui nepavyks išspręsti ginčo tarpusavyje ir šeimininkas susisieks su Airbnb.

Šeimininkų draudimas Japonijoje – tai draudimo programa, kurią vykdo Sompo Japan Insurance Inc.

Norint pasinaudoti šeimininkų Japonijoje draudimu, šeimininkams nereikia mokėti draudimo įmokų.

Daugiau apie šeimininkų draudimą Japonijoje sužinosite skaitydami toliau.

Šeimininkų draudimas Japonijoje – kas tai?

Šeimininkų draudimas Japonijoje suteikia apsaugą tais atvejais, kai šeimininkui* kyla atsakomybė ar jis patiria išlaidų, susijusių su žala kitų asmenų turtui ar sveikatai, atsiradusia svečiams naudojantis dalijimosi namais paslauga per Airbnb platformą, ir atvejais, kai svečio* viešnagės metu yra sugadinama šeimininko nuosavybė ir šeimininkas patiria turtinę žalą. Tais atvejais, kai svečio viešnagės metu buvo sugadinta šeimininko nuosavybė, draudimo apsauga bus taikoma, jei šeimininkui ir svečiui nepavyks išspręsti ginčo tarpusavyje ir šeimininkas susisieks su Airbnb.

Šeimininkų draudimas Japonijoje – tai draudimo programa, kurią vykdo Sompo Japan Insurance Inc.

Norint pasinaudoti šeimininkų Japonijoje draudimu, šeimininkams nereikia mokėti draudimo įmokų.

Daugiau apie šeimininkų draudimą Japonijoje sužinosite skaitydami toliau.

Draudimo laikotarpis

Draudimo laikotarpis pagal esamą draudimo programą – nuo 2023 m. liepos 31 d. iki 2024 m. liepos 31 d.

Draudimo laikotarpis

Draudimo laikotarpis pagal esamą draudimo programą – nuo 2023 m. liepos 31 d. iki 2024 m. liepos 31 d.

Draudimo laikotarpis

Draudimo laikotarpis pagal esamą draudimo programą – nuo 2023 m. liepos 31 d. iki 2024 m. liepos 31 d.

Apimtis ir sąlygos


Šeimininkų draudimo Japonijoje apimtis ir sąlygos

Apimtis ir sąlygosŠeimininkų draudimo Japonijoje apimtis ir sąlygos

Apimtis ir sąlygosŠeimininkų draudimo Japonijoje apimtis ir sąlygos
Kompensacija už šeimininkui priklausančiam turtui padarytą žalą
Atsižvelgiant į šeimininkų draudimo Japonijoje taikomas sąlygas ir išimtis, išmokos bus teikiamos už šeimininkui * priklausančio būsto* ir asmeninio turto sunaikinimą svečio* viešnagės metu. Žala, padaryta būstui, kurį šeimininkas nuomoja arba kurį jam pavesta valdyti, gali būti padengta draudimo pagal toliau aprašytus papildomos apsaugos teikimo atvejus.

Kompensacija už sužalojimą ar turtinę žalą šeimininko atsakomybės atveju
Šeimininkų draudimas Japonijoje taip pat apima šeimininkų atsakomybę už svečio ar kitų asmenų sužalojimą ar turtinę žalą, padarytą svečio viešnagės Airbnb platformoje rezervuotame būste metu bei vykdant dalijimosi namais veiklą.*

Kompensacija už išlaidas, kurias patyrė šeimininkas, mokėdamas kitiems asmenims, kad išspręstų problemas, susijusias su nelaimingais atsitikimais, kurių metu buvo patirtas sužalojimas arba turtinė žala
Tais atvejais, kai šeimininkas patiria išlaidas, kad išspręstų problemas, susijusias su nelaimingais atsitikimais, kurių metu svečias ar kiti asmenys patyrė kūno sužalojimus ar turtinę žalą, Šeimininkų draudimas Japonijoje gali pateikti prašymą padengti šeimininko patirtas išlaidas. Tam, kad būtų galima taikyti šį draudimą, nelaimingą atsitikimą turi sukelti dalijimosi namais veikla ir jis turi įvykti svečio viešnagės būste metu, kaip nurodyta Airbnb platformoje esančiame užsakyme. Kiekvienam pirmiau aprašytam draudiminiam atvejui taikomos šeimininkų draudimo Japonijoje poliso sąlygos ir išimtys.

1. Apdrausta apgyvendinimo vieta

Šeimininkų draudimas Japonijoje taikomas būstui, kuris šeimininkui priklauso, yra šeimininko nuomojamas arba kurį jam pavesta valdyti dalijimosi namais veiklos metu.

(*) Būstas – tai patalpos, kurios buvo patvirtintos pagal Viešbučių verslo įstatymą, sertifikuotos pagal Nacionalinių strateginių specialiųjų zonų įstatymą arba apie kurias pranešta pagal Apgyvendinimo verslo įstatymą, arba kitos patalpos, kuriose vykdoma panaši apgyvendinimo veikla, tačiau su sąlyga, kad laikomasi visų šių reikalavimų:
 • patalpos priklauso šeimininkui, jas nuomojasi šeimininkas arba jas valdyti yra patikėta šeimininkui;
 • patalpos skelbiamos Airbnb svetainėje; ir
 • patalpas užsako ir jomis naudojasi asmuo, sutikęs su Airbnb paslaugų teikimo sąlygomis ir naudojęsis Airbnb svetaine. Į apgyvendinimo patalpas įeina mobilieji namai, autobusai, kemperiai, nameliai medžiuose ir kitos patalpos, kurios yra pastatytos ir naudojamos kaip apgyvendinimo patalpos. Šiai kategorijai taip pat priskiriamos valtys ir laivai, jei jie naudojami teikti apgyvendinimo paslaugoms.


2. Šeimininkas (-ai)

(*) Šeimininkai – tai asmenys, vykdantys dalijimosi namais veiklą, siūlantys būstus ir turintys licenciją ar kitokį leidimą tai daryti pagal galiojančius teisės aktus.

3. Svečias (-iai)

(*) Svečiai – tai asmenys, besinaudojantys dalijimosi namais paslauga, įskaitant tuos, kurie buvo pakviesti naudotojo ir kurie kartu su kitais naudojasi dalijimosi namais paslauga.

(*) Dalijimosi namais paslauga – tai viešbučių verslo paslaugos, kaip jos apibrėžtos 1948 m. Viešbučių verslo įstatyme Nr. 138, 2013 m. Nacionalinės strategijos specialiosios zonos įstatyme Nr. 107 arba apgyvendinimo paslaugų verslas, kaip tai apibrėžta 2017 m. Apgyvendinimo paslaugų verslo įstatyme Nr. 65, arba kitas panašus apgyvendinimo paslaugų verslas, taip pat bet kokia veikla, vykdoma tokiame būste arba už jo ribų, susijusi su pirmiau nurodytomis paslaugomis.
Kompensacija už šeimininkui priklausančiam turtui padarytą žalą
Atsižvelgiant į šeimininkų draudimo Japonijoje taikomas sąlygas ir išimtis, išmokos bus teikiamos už šeimininkui * priklausančio būsto* ir asmeninio turto sunaikinimą svečio* viešnagės metu. Žala, padaryta būstui, kurį šeimininkas nuomoja arba kurį jam pavesta valdyti, gali būti padengta draudimo pagal toliau aprašytus papildomos apsaugos teikimo atvejus.

Kompensacija už sužalojimą ar turtinę žalą šeimininko atsakomybės atveju
Šeimininkų draudimas Japonijoje taip pat apima šeimininkų atsakomybę už svečio ar kitų asmenų sužalojimą ar turtinę žalą, padarytą svečio viešnagės Airbnb platformoje rezervuotame būste metu bei vykdant dalijimosi namais veiklą.*

Kompensacija už išlaidas, kurias patyrė šeimininkas, mokėdamas kitiems asmenims, kad išspręstų problemas, susijusias su nelaimingais atsitikimais, kurių metu buvo patirtas sužalojimas arba turtinė žala
Tais atvejais, kai šeimininkas patiria išlaidas, kad išspręstų problemas, susijusias su nelaimingais atsitikimais, kurių metu svečias ar kiti asmenys patyrė kūno sužalojimus ar turtinę žalą, Šeimininkų draudimas Japonijoje gali pateikti prašymą padengti šeimininko patirtas išlaidas. Tam, kad būtų galima taikyti šį draudimą, nelaimingą atsitikimą turi sukelti dalijimosi namais veikla ir jis turi įvykti svečio viešnagės būste metu, kaip nurodyta Airbnb platformoje esančiame užsakyme. Kiekvienam pirmiau aprašytam draudiminiam atvejui taikomos šeimininkų draudimo Japonijoje poliso sąlygos ir išimtys.

1. Apdrausta apgyvendinimo vieta

Šeimininkų draudimas Japonijoje taikomas būstui, kuris šeimininkui priklauso, yra šeimininko nuomojamas arba kurį jam pavesta valdyti dalijimosi namais veiklos metu.

(*) Būstas – tai patalpos, kurios buvo patvirtintos pagal Viešbučių verslo įstatymą, sertifikuotos pagal Nacionalinių strateginių specialiųjų zonų įstatymą arba apie kurias pranešta pagal Apgyvendinimo verslo įstatymą, arba kitos patalpos, kuriose vykdoma panaši apgyvendinimo veikla, tačiau su sąlyga, kad laikomasi visų šių reikalavimų:

 • patalpos priklauso šeimininkui, jas nuomojasi šeimininkas arba jas valdyti yra patikėta šeimininkui;
 • patalpos skelbiamos Airbnb svetainėje; ir
 • patalpas užsako ir jomis naudojasi asmuo, sutikęs su Airbnb paslaugų teikimo sąlygomis ir naudojęsis Airbnb svetaine. Į apgyvendinimo patalpas įeina mobilieji namai, autobusai, kemperiai, nameliai medžiuose ir kitos patalpos, kurios yra pastatytos ir naudojamos kaip apgyvendinimo patalpos. Šiai kategorijai taip pat priskiriamos valtys ir laivai, jei jie naudojami teikti apgyvendinimo paslaugoms.

 • 2. Šeimininkas (-ai)

  (*) Šeimininkai – tai asmenys, vykdantys dalijimosi namais veiklą, siūlantys būstus ir turintys licenciją ar kitokį leidimą tai daryti pagal galiojančius teisės aktus.

  3. Svečias (-iai)

  (*) Svečiai – tai asmenys, besinaudojantys dalijimosi namais paslauga, įskaitant tuos, kurie buvo pakviesti naudotojo ir kurie kartu su kitais naudojasi dalijimosi namais paslauga.

  (*) Dalijimosi namais paslauga – tai viešbučių verslo paslaugos, kaip jos apibrėžtos 1948 m. Viešbučių verslo įstatyme Nr. 138, 2013 m. Nacionalinės strategijos specialiosios zonos įstatyme Nr. 107 arba apgyvendinimo paslaugų verslas, kaip tai apibrėžta 2017 m. Apgyvendinimo paslaugų verslo įstatyme Nr. 65, arba kitas panašus apgyvendinimo paslaugų verslas, taip pat bet kokia veikla, vykdoma tokiame būste arba už jo ribų, susijusi su pirmiau nurodytomis paslaugomis.

  Draudiminė apsauga

  Didžiausia draudimo laikotarpiu taikoma riba yra 100 mln. JPY vienam draudiminiam atvejui su tam tikromis išimtimis.

  Draudiminė apsauga

  Didžiausia draudimo laikotarpiu taikoma riba yra 100 mln. JPY vienam draudiminiam atvejui su tam tikromis išimtimis.

  Draudiminė apsauga

  Didžiausia draudimo laikotarpiu taikoma riba yra 100 mln. JPY vienam draudiminiam atvejui su tam tikromis išimtimis.

  Kam netaikomas draudimas  Pagrindiniai atvejai, kuriais šeimininkų draudimas Japonijoje nėra taikomas (sąlygos dėl kompensacijos už žalą šeimininkui priklausančiam turtui)

  Kam netaikomas draudimas  Pagrindiniai atvejai, kuriais šeimininkų draudimas Japonijoje nėra taikomas (sąlygos dėl kompensacijos už žalą šeimininkui priklausančiam turtui)

  Kam netaikomas draudimas  Pagrindiniai atvejai, kuriais šeimininkų draudimas Japonijoje nėra taikomas (sąlygos dėl kompensacijos už žalą šeimininkui priklausančiam turtui)
  Dalykai, kurie nėra susiję su būstu:

  • valiuta, pinigai, tauriųjų metalų luitai, banknotai arba vertybiniai popieriai.
  • Žemė, vanduo ar bet kokia kita medžiaga žemėje ar ant jos; tačiau tai netaikoma aplinką gerinantiems objektams, tokiems kaip gėlynai, takeliai ir šaligatviai (bet taikoma bet kokiai papapildomai žemei ar žemei po tokiu būstu) arba vandeniui, esančiam bet kokiame uždarame rezervuare, vamzdyne ar vandentvarkos įrangoje.
  • Gyvūnai, įskaitant, bet neapsiribojant, gyvulius ir naminius gyvūnus.
  • Augantys medžiai ir pasėliai.
  • Laivai, orlaiviai, erdvėlaiviai ir palydovai; tačiau tai netaikoma laivams, kurie naudojami ne pagal paskirtį, o kaip būstas.
  • Transporto priemonės; tačiau tai netaikoma transporto priemonėms, kurios naudojamos ne pagal paskirtį, o kaip būstas.
  • Požeminės kasyklos, šachtos arba bet koks tokiose kasyklose ar šachtose esantis turtas.
  • Užtvankos ir pylimai.
  • Kilnojamas būstas.
  • Perdavimo ir paskirstymo linijos, esančios už 305 metrų nuo būsto.


  • Pagrindiniai atvejai, kai draudimo išmokos nėra teikiamos:
  • karas, užsienio šalies jėgos naudojimas, revoliucija, vyriausybės užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ar kiti panašūs incidentai ar riaušės.
  • Žala, atsiradusi dėl spinduliuotės, sprogimo ar kitokios žalos, kilusios dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinės žaliavos, radioaktyviojo elemento, radioaktyviojo izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas ar radioaktyviųjų izotopų atominių branduolių skilimą medicinos, mokslo ar pramonės reikmėms.
  • Terorizmas.
  • Faktinis ar gresiantis piktavališkas nuodingų biologinių ar cheminių medžiagų naudojimas.
  • Žala, padaryta prieš svečio viešnagę būste arba po jos, kaip nurodyta Airbnb platformoje esančiame užsakyme.
  • Žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.
  • ir kt.
  Dalykai, kurie nėra susiję su būstu:

 • valiuta, pinigai, tauriųjų metalų luitai, banknotai arba vertybiniai popieriai.
 • Žemė, vanduo ar bet kokia kita medžiaga žemėje ar ant jos; tačiau tai netaikoma aplinką gerinantiems objektams, tokiems kaip gėlynai, takeliai ir šaligatviai (bet taikoma bet kokiai papapildomai žemei ar žemei po tokiu būstu) arba vandeniui, esančiam bet kokiame uždarame rezervuare, vamzdyne ar vandentvarkos įrangoje.
 • Gyvūnai, įskaitant, bet neapsiribojant, gyvulius ir naminius gyvūnus.
 • Augantys medžiai ir pasėliai.
 • Laivai, orlaiviai, erdvėlaiviai ir palydovai; tačiau tai netaikoma laivams, kurie naudojami ne pagal paskirtį, o kaip būstas.
 • Transporto priemonės; tačiau tai netaikoma transporto priemonėms, kurios naudojamos ne pagal paskirtį, o kaip būstas.
 • Požeminės kasyklos, šachtos arba bet koks tokiose kasyklose ar šachtose esantis turtas.
 • Užtvankos ir pylimai.
 • Kilnojamas būstas.
 • Perdavimo ir paskirstymo linijos, esančios už 305 metrų nuo būsto.

 • Pagrindiniai atvejai, kai draudimo išmokos nėra teikiamos:

 • karas, užsienio šalies jėgos naudojimas, revoliucija, vyriausybės užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ar kiti panašūs incidentai ar riaušės.
 • Žala, atsiradusi dėl spinduliuotės, sprogimo ar kitokios žalos, kilusios dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinės žaliavos, radioaktyviojo elemento, radioaktyviojo izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas ar radioaktyviųjų izotopų atominių branduolių skilimą medicinos, mokslo ar pramonės reikmėms.
 • Terorizmas.
 • Faktinis ar gresiantis piktavališkas nuodingų biologinių ar cheminių medžiagų naudojimas.
 • Žala, padaryta prieš svečio viešnagę būste arba po jos, kaip nurodyta Airbnb platformoje esančiame užsakyme.
 • Žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.
 • ir kt.
 • Pagrindiniai atvejai, kai draudimo išmokos nemokamos (sąlygos dėl atsakomybės ir šeimininko patirtų išlaidų kompensavimo)


  • Karas, užsienio šalies jėgos naudojimas, revoliucija, vyriausybės užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ar kiti panašūs incidentai ar riaušės.
  • Žala, atsiradusi dėl spinduliuotės, sprogimo ar kitokios žalos, kilusios dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinės žaliavos, radioaktyviojo elemento, radioaktyviojo izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas ar radioaktyviųjų izotopų atominių branduolių skilimą medicinos, mokslo ar pramonės reikmėms.
  • Žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo.
  • Išlaidos ar atsakomybė su šeimininkais gyvenantiems giminaičiams, išskyrus atvejus, kai šeimininkui tenka atsakomybė ar išlaidos, susijusios su būtinais mokėjimais tokiems giminaičiams už žalą, padarytą būstui, kurį šeimininkas nuomoja ar kurį jam buvo pavesta valdyti.
  • Išlaidos arba atsakomybė, atsirandančios dėl fizinės negalios, kurią patiria šeimininkų darbuotojai, dirbdami šeimininkams.
  • Tais atvejais, kai tarp šeimininko ir kito asmens yra sudarytas specialus susitarimas dėl žalos atlyginimo, atsakomybė nustatoma tuo susitarimu.
  • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl nuotekų ar teršalų išmetimo.
  • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl advokatų, registruotų užsienio teisininkų, atestuotų buhalterių, mokesčių apskaitininkų, architektų, dizainerių, žemės ir būsto tyrėjų, teisėjų, raštvedžių, veterinarijos gydytojų ar kitų panašių asmenų atliekamo profesinio darbo.
  • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, susijusių su į skelbimą neįtrauktų orlaivių, automobilių, laivų ar transporto priemonių turėjimu, naudojimu ar valdymu, išskyrus bet kokią žalą, atsiradusią dėl automobilio, laivo ar transporto priemonės naudojimo ar valdymo už objekto ribų, naudojant tokį automobilį, laivą ar transporto priemonę už objekto ribų, kaip nurodyta skelbime.
  • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, susijusių su nuomojamo būsto statybos arba šeimininkui pavestais valdyti darbais, pvz., renovacija, plėtimu ar griovimu, išskyrus atvejus, kai šeimininkas užsiima savo įmonės darbu.
  • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl nuomojamo ar šeimininkui patikėto būsto sunaikinimo, kurį sukėlė žemės drebėjimai, išsiveržimai, potvyniai, cunamiai ar panašūs gamtos reiškiniai, išskyrus atvejus, kai žalą sukėlė gaisras.
  • ir kt.

 • Karas, užsienio šalies jėgos naudojimas, revoliucija, vyriausybės užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ir kiti panašūs incidentai ar riaušės.
 • Žala, atsiradusi dėl spinduliuotės, sprogimo ar kitokios žalos, kilusios dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinės žaliavos, radioaktyviojo elemento, radioaktyviojo izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas ar radioaktyviųjų izotopų atominių branduolių skilimą medicinos, mokslo ar pramonės reikmėms.
 • Žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo.
 • Išlaidos ar atsakomybė su šeimininkais gyvenantiems giminaičiams, išskyrus atvejus, kai šeimininkui tenka atsakomybė ar išlaidos, susijusios su būtinais mokėjimais tokiems giminaičiams už žalą, padarytą būstui, kurį šeimininkas nuomoja ar kurį jam buvo pavesta valdyti.
 • Išlaidos arba atsakomybė, atsirandančios dėl fizinės negalios, kurią patiria šeimininkų darbuotojai, dirbdami šeimininkams.
 • Tais atvejais, kai tarp šeimininko ir kito asmens yra sudarytas specialus susitarimas dėl žalos atlyginimo, atsakomybė nustatoma tuo susitarimu.
 • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl nuotekų ar teršalų išmetimo.
 • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl advokatų, registruotų užsienio teisininkų, atestuotų buhalterių, mokesčių apskaitininkų, architektų, dizainerių, žemės ir būsto tyrėjų, teisėjų, raštvedžių, veterinarijos gydytojų ar kitų panašių asmenų atliekamo profesinio darbo.
 • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, susijusių su į skelbimą neįtrauktų orlaivių, automobilių, laivų ar transporto priemonių turėjimu, naudojimu ar valdymu, išskyrus bet kokią žalą, atsiradusią dėl automobilio, laivo ar transporto priemonės naudojimo ar valdymo už objekto ribų, naudojant tokį automobilį, laivą ar transporto priemonę už objekto ribų, kaip nurodyta skelbime.
 • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, susijusių su nuomojamo būsto statybos arba šeimininkui pavestais valdyti darbais, pvz., renovacija, plėtimu ar griovimu, išskyrus atvejus, kai šeimininkas užsiima savo įmonės darbu.
 • Išlaidos ar atsakomybė dėl nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl nuomojamo ar šeimininkui patikėto būsto sunaikinimo, kurį sukėlė žemės drebėjimai, išsiveržimai, potvyniai, cunamiai ar panašūs gamtos reiškiniai, išskyrus atvejus, kai žalą sukėlė gaisras.
 • ir kt.
 • Prašymai gauti draudimo išmoką

  Prašymai gauti draudimo išmoką

  Pranešimas apie įvykį


  Šeimininkui pastebėjus svečio ar trečiosios šalies turtui padarytą žalą ar patirtą sužalojimą, šeimininkas turėtų nedelsdamas apie tai pranešti Airbnb, nes tai gali būti draudiminis įvykis. Jei šeimininkas pastebi žalą jam priklausančiam turtui ir jam nepavyksta susitarti su svečiais dėl žalos atlyginimo per 72 valandas nuo tada, kai su svečiu yra susisiekiama šiuo klausimu, šeimininkas turėtų apie tai pranešti Airbnb, nes tai taip pat gali būti draudiminis įvykis.

  Prašymas išduoti draudimo polisą


  Šioje Japonijos šeimininkų draudimo apžvalgoje nėra aptariamos visos draudimo sąlygos, apribojimai ir išimtys. Jei norite gauti draudimo poliso kopiją, susisiekite su Aon Japan Ltd. Savo laiške būtinai nurodykite savo Airbnb paskyros informaciją.

  Draudimą suteikianti draudimo bendrovė


  Sompo Japan Insurance Inc.