JAPONIJOJE GALIOJANČIO DRAUDIMO SĄLYGŲ SANTRAUKA

Potyrio draudimas

Kas yra potyrio draudimas?

Potyrio draudimas suteikia potyrių organizatoriams apsaugą nuo atsakomybės už dalyvių ar trečiųjų asmenų kūno sužalojimą ar turtinę žalą, atsiradusią nelaimingo atsitikimo potyrio organizatoriaus organizuojamo potyrio metu. Potyrio draudimas netaikomas organizatorių patirtai žalai ar jų pačių turto praradimo potyrio metu atvejais.

Potyrio draudimas Japonijoje suteikia draudimą pagal Sompo Japan Insurance Inc. išduotą polisą be jokių papildomų organizatoriaus mokamų išlaidų.

Jei norite sužinoti, kaip pateikti prašymą gauti mokėjimą pagal potyrio draudimą, skaitykite toliau pateiktą informaciją.

Dalyvaujančios šalys

Potyrio draudimas taikomas organizatoriams visame pasaulyje, išskyrus jurisdikcijas, kurioms taikomi JAV sankcijų įstatymai.

Potyrio draudimas Japonijoje teikiamas pagal atskirą Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. polisą.

Gali būti taikomos skirtingos draudimo sąlygos.

Kada įsigalioja draudimas ir kiek jis galioja?

Potyrio draudimo poliso galiojimo terminas prasidėjo 2021 m. liepos 31 d., o baigsis 2022 m. liepos 31 d.

Kas gali gauti kompensaciją?

Potyrio draudimu apdrausti potyrio organizatoriai, jei įvykis, dėl kurio kyla teisinė atsakomybė dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos, įvyko organizatoriaus organizuojamo potyrio metu ir poliso galiojimo laikotarpiu.

Potyris – potyrio organizatoriaus ar organizatorių siūloma veikla, kurią galima užsisakyti per Airbnb svetainę ar programėlę.

Potyrio organizatorius – asmuo ar subjektas, kuriam suteikta teisė skelbti potyrį Airbnb svetainėje ar programėlėje.

Sąvokos patikslinimo tikslais, potyrio organizatoriai taip pat reiškia:

(i) trečiąsias šalis, kurios sudaro veiklos planą arba organizuoja vieną ar daugiau potyrių Airbnb svečiams, net jei potyrio tiesiogiai neteikia; ir

(ii) pagalbininką, teikiantį su potyriu susijusias paslaugas, ir tam tikras trečiąsias šalis, su potyrio organizatoriumi sudariusias sutartis dėl vietos potyriui teikimo.

Atsakomybės ribos

Mūsų Potyrio draudimas suteikia apsaugą 100 mln. ¥ už kiekvieną įvykį.

Kam netaikomas potyrio draudimas?

Potyrio draudimas netaikomas šiais atvejais:

 • Esant organizatoriaus tyčiniams veiksmams.
 • Karo, užsienio karinės jėgos panaudojimo, revoliucijos, sukilimo, pilietinių neramumų ar ginkluoto sukilimo atvejais.
 • Atsakomybei už organizatoriaus giminaičių, gyvenančių kartu su organizatoriumi, veiksmus.
 • Atsakomybei dėl organizatoriaus darbuotojo darbo metu įgytos fizinės negalios
 • Atsakomybei dėl nuotekų ar išmetamųjų teršalų.
 • Tais atvejais, kai tarp organizatoriaus ir kito asmens yra sudarytas specialus susitarimas dėl žalos atlyginimo.
 • Branduolinės rizikos, asbesto rizikos, taršos rizikos atvejais.
 • Profesinės veiklos rizikai.
 • Atsakomybei, atsiradusiai dėl orlaivio ar automobilio nuosavybės, eksploatavimo ir techninės priežiūros arba vandens transporto priemonės ar transporto priemonės nuosavybės, eksploatavimo ir techninės priežiūros už objekto ribų
 • Atsakomybei už prekes arba maisto produktus ir gėrimus, kurie nebepriklauso organizatoriams, arba yra kitus objektus, kurie nebepriklauso organizatoriams ir yra už objekto ribų.
 • Atsakomybei, kylančiai dėl žalos, padarytos tiekiamoms medžiagoms, ir t. t.

Prašymas gauti draudimo išmoką

Jei sužinojote apie žalos sveikatai ar turtui atvejus, kuriems gali būti taikoma draudimo apsauga pagal šį polisą, nedelsdami apie tai informuokite Airbnb.

Šioje Potyrio draudimo apžvalgoje nėra aptariamos visos draudimo sąlygos. Jei norite gauti draudimo poliso kopiją, susisiekite su [Marsh Japan, Inc.](mailto: JP.Airbnb@marsh.com). Savo laiške būtinai nurodykite savo Airbnb paskyros informaciją.