Naršykite toliau, kad pasiektumėte siūlomus rezultatus

  Kelionių draudimas Airbnb svečiams

  Šie polisai yra prieinami JAV, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos dalyse besilankantiems svečiams.
  Autorius: Airbnb (2022 m. birž. 1 d.)
  4 min. skaitymo
  Atnaujinta 2022 m. rugs. 22 d.

  Akcentai

  • Kelionės draudimas svečiams padengia iki 100 % Airbnb užsakymo kainos, jei kelionė atšaukiama dėl draudime įvardytų priežasčių.

  • Užsisakydami viešnagę, svečiai JAV, Jungtinėje Karalystėje ir aštuoniose Europos šalyse gali įsigyti ir kelionės draudimą.

  Pasitaiko įvairių situacijų, kuomet svečiai negali keliauti, tačiau patenkinti visų svečių prašymus grąžinti pinigus gali būti skausminga. Šeimininkai yra empatiški, tačiau jie taip pat turi užsidirbti (pageidautina, išvengiant blogų atsiliepimų).

  Siekdami geriau padėti svečiams ir šeimininkams, bendradarbiaujame su Aon bei Europ Assistance Group ir jos dukterine įmone JAV – Generali Global Assistance, kad svečiams galėtume pasiūlyti kelionės draudimą. Devyniose šalyse užsakymo pildymo metu svečiams siūlome apsidrausti savo Airbnb užsakymą nuo tam tikros rizikos.

  Kelionės draudimą įsigiję svečiai, turintys atšaukti savo kelionę dėl draudime įvardytų priežasčių, turės galimybę atgauti iki 100 % sumos, kuri nėra grąžinama pagal Airbnb užsakymo atšaukimo sąlygas. Tai gali sumažinti atvejų, kai svečiai prašo šeimininkų pritaikyti išimtį ir grąžinti didesnę sumą nei numatyta šeimininko atšaukimo taisyklėse, skaičių.

  Kaip veikia kelionių draudimas

  Svečiai JAV *, Jungtinėje Karalystėje ** ir Europoje*** (Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Austrijoje ir Portugalijoje) užsisakydami apgyvendinimą per Airbnb, gali įsigyti ir kelionės draudimą. Ateityje ketiname suteikti galimybę įsigyti kelionės draudimą ir svečiams kitose šalyse.

  Užsakymo proceso metu sukūrėme galimybę įsigyti kelionės draudimą, kuri šiek tiek skiriasi priklausomai nuo vietovės. Štai, kaip tai veikia

  • Užsakymo metu svečiams suteikiama galimybė įsigyti kelionės draudimą.
  • Svečiai yra informuojami apie draudimo aprėptį ir pagrindines išimtis.
  • Kelionės draudimą įsigyti norintys svečiai jį gali lengvai pridėti prie užsakymo.

  Kelionės draudimo kaina lygi tam tikrai procentinei visos kelionės kainos daliai ir atsiskaitymo metu rodoma atskiroje eilutėje.

  Draudimo polisą išduoda arba Europ Assistance S.A., arba Generali US Branch (Generali Group, kuri yra pagrindinė tarptautinė draudikė, patronuojamoji įmonė), priklausomai nuo svečio buvimo vietos. Pateikus užsakymą, kelionės draudimą įsigiję svečiai gaus patvirtinimą el. paštu su poliso informacija ir informacija apie tai, ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui.

  Galimybė svečiams įsigyti kelionės draudimą yra džiugi naujiena šeimininkams, taikantiems griežtas atšaukimo taisykles.
  Superhost Alexandra,
  Čikaga

  Kokiais atvejais taikomas kelionės draudimas

  Neseniai pristatėme AirCover svečiams, skirtą juos apsaugoti nuo netikėtų problemų, susijusių su netiksliu skelbimo aprašymu, trūkstamais pagrindiniais patogumais ir pan.

  Šis kelionės draudimas svečiams kompensuoja iki 100 % sumos, kuri negrąžinama pagal Airbnb užsakymo atšaukimo sąlygas, jei kelionės planus sutrikdo tam tikri įvykiai, pavyzdžiui, blogos oro sąlygos, kelionei būtinų dokumentų vagystė ar sunki liga.

  Pavyzdys: jei šeimininkas, vadovaudamasis savo atšaukimo taisyklėmis, grąžina 50 % Airbnb užsakymo kainos, kelionės draudimas gali grąžinti likusius 50 % sumos, jei svečias atšaukia dėl draudime įvardytos draudžiamosios priežasties. Svečiui pasinaudojus kelionės draudimu, draudimo paslaugų teikėjas nesieks susigrąžinti pinigų iš šeimininko.

  Užsakymams, pateiktiems 2022⁠m. gegužės 31⁠d. arba vėliau, COVID-19 liga nebelaikoma atsakomybę lengvinančia aplinkybe. (Kitokios taisyklės taikomos vidaus užsakymams Pietų Korėjoje ir Luxe užsakymams.) Svečiui atšaukus užsakymą dėl to, kad svečias susirgo COVID-19, bus taikomos šeimininko nustatytos atšaukimo taisyklės.

  Kelionės draudimą įsigiję svečiai gali būti dengiami draudimo, jei užsikrėstų COVID-19 (kurį patvirtintų gydytojas) bei būtų įvykdytos kitos draudimo poliso sąlygos.
  *Svečiams JAV kelionės draudimą teikia Airbnb Insurance Agency LLC, registruota 222 Broadway, Floor 26, New York, N.Y. 10038, (licencijos numeris Kalifornijoje 6001912), turinti leidimą veikti visose JAV valstijose ir Kolumbijos apygardoje; vykdytojas – Generali US Branch (NAIC Nr. 11231), Niujorkas, Niujorko valstija. Draudimo poliso išmokos ir paslaugos aprašytos bendrai ir joms taikomos tam tikros sąlygos ir išimtys.

  **Svečiams Jungtinėje Karalystėje kelionės draudimą teikia Europ Assistance SA. Europ Assistance SA leidimą veikti išdavė ir veiklą prižiūri Prancūzijos Ekonomikos ir finansų ministerijos Iždo direkcijos Verslo departamentas. Įgaliota Rizikos ribojimo reguliavimo institucijos (Jungtinė Karalystė). Reguliuojama Finansinio elgesio priežiūros tarnybos ir dalinai reguliuojama Rizikos ribojimo reguliavimo institucijos (Jungtinė Karalystė). Vartotojų apsaugos pobūdis ir mastas gali skirtis nuo normų, taikomų Jungtinėje Karalystėje įsteigtoms įmonėms. Išsamią informaciją apie laikinuosius leidimus, kurie EEE įsikūrusioms įmonėms leidžia ribotą laiką vykdyti veiklą Jungtinėje Karalystėje, kol bus gautas nuolatinis leidimas, galima rasti Finansinio elgesio priežiūros tarnybos interneto svetainėje. Kelionės draudimą platina Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited yra paskirtasis Aon UK Limited atstovas, įgaliotas ir reguliuojamas Finansinio elgesio priežiūros tarnybos. Finansinio elgesio priežiūros tarnyboje Aon UK Limited registruota numeriu 310451. Registraciją galite patikrinti apsilankę
  Finansinių paslaugų registre arba paskambinę telefonu 0800 111 6768. Kelionės draudimą gali įsigyti 18 metų ir vyresni svečiai. Taikomos visos sąlygos. FPAFF319LC

  ***Svečiams ES kelionės draudimą teikia Europ Assistance S.A., veikianti per savo filialą Airijoje. Europ Assistance S.A. leidimą vykdyti veiklą yra išdavusi Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), veikianti Prancūzijoje. Jai taikomos Airijos centrinio banko nustatytos veiklos vykdymo taisyklės. Kelionės draudimą teikia draudimo tarpininkė Aon Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros S.A.U., su kuria bendradarbiauja Airbnb Marketing Services S.L.U., veikianti kaip išorės partnerė. Aon biuras registruotas adresu C/ Rosario Pino, no. 14-16, C.P. 28020, Madridas, Ispanija. Aon yra įregistruota Madrido komercinio registro M-19857 lapo 1577 tomo 122 puslapyje, mokesčių mokėtojo kodas A-28109247. Draudimo ir pensijų fondų generalinio direktorato Draudimo ir perdraudimo platintojų registre registruota numeriu J-0107. Aon yra finansiškai pajėgi bei apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, kaip to reikalaujama pagal Ispanijos Karališkąjį įstatyminį dekretą Nr. 3/2020. Draudimo poliso išmokos ir paslaugos aprašytos bendrai ir joms taikomos tam tikros sąlygos ir išimtys.

  Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

  Akcentai

  • Kelionės draudimas svečiams padengia iki 100 % Airbnb užsakymo kainos, jei kelionė atšaukiama dėl draudime įvardytų priežasčių.

  • Užsisakydami viešnagę, svečiai JAV, Jungtinėje Karalystėje ir aštuoniose Europos šalyse gali įsigyti ir kelionės draudimą.

  Airbnb
  2022 m. birž. 1 d.
  Ar informacija buvo naudinga?