Naršykite toliau, kad pasiektumėte siūlomus rezultatus
  Šis turinys jūsų pasirinkta kalba neteikiamas, todėl kol kas pateikėme jį artimiausia galima kalba.

  Atverkite namų duris krizės metu per Airbnb.org

  Palaikykite bendruomenę ir gaukite ženklelį priimdami svečius arba aukodami.
  Autorius: Airbnb (2020 m. gruod. 7 d.)
  2 min. skaitymo
  Atnaujinta 2021 m. gruod. 7 d.

  Akcentai

  • Airbnb.org yra nepriklausoma ne pelno organizacija, kurią įkvėpė šeimininkų dosnumas

  • Šeimininkai, siūlantys apgyvendinimą nemokamai arba su nuolaida ar teikiantys daugkartines aukas, turi teisę gauti Airbnb.org rėmėjo ženklelį

  Jūsų, kaip šeimininko, gebėjimas padėti žmonėms jaustis laukiamais jūsų erdvėje mums suteikia įkvėpimo. Ypač didžiuojamės tuo, kaip mūsų šeimininkų bendruomenė rėmė Airbnb.org – 2020 m. įsteigtą ne pelno organizaciją, kuri rėmėsi Open Homes ir Būstų teikiantiems pagalbą programų pradėtais darbais.

  Nuo 2012 m. atvėrėte savo namus daugiau nei 100 tūkst. žmonių, įskaitant pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus, svarbiausius darbuotojus, kovojančius su COVID-19 pandemija, ir evakuotus asmenis, bėgančius nuo katastrofiškų stichinių nelaimių visame pasaulyje.

  Airbnb.org veikla gali vykti tik dėka apgyvendinimo paslaugas teikiančių šeimininkų ir paramos teikėjų dosnumo. Jie teikia finansavimą, kad padėtų krizės ištiktiems asmenims.

  Airbnb.org rėmėjo ženklelio gavimas

  Švenčiame šeimininkų bendruomenės dosnumą siūlydami Airbnb.org rėmėjo ženklelį. Šeimininkai gali padėti Airbnb.org ir užsidirbti ženklelį:

  • nemokamai arba su nuolaida siūlydami priimti svečius apsistoti ekstremalios situacijos atveju;

  • tapdami pakartotiniu donoru.

  Skubaus apgyvendinimo organizavimas

  Airbnb.org rėmėjo ženklelis padeda atpažinti šeimininkus, kurie Airbnb.org turi bent vieną aktyvų skelbimą, nenumatytais atvejais siūlantį apgyvendinimą nemokamai arba su nuolaida. Pasiūlyti Airbnb.org būstą reiškia apgyvendinti evakuotus asmenis, pabėgėlius ar kitus asmenis, kuriems reikia laikino apgyvendinimo.

  Daugiau informacijos apie svečių priėmimą gerais tikslais

  Pakartotinis aukojimas

  Airbnb.org rėmėjo ženklelį taip pat galite gauti prisiregistravę nuolatos aukoti Airbnb.org dalį savo išmokų. Arba, jei norite, galite paaukoti vienkartinę sumą, bet tuomet ženklelio negausite.

  Sužinokite daugiau apie aukojimą iš gaunamos išmokos.

  Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

  Koks yra Airbnb.org ryšys su Open Homes bei Būstų teikiantiems pagalbą programomis?
  2020 m. Airbnb Open Homes ir Būstų teikiantiems pagalbą programos tapo Airbnb.org – 501(c)(3) ne pelno organizacija. Nors Airbnb dalijasi bendruomenės nariais su Airbnb.org, ne pelno organizacija yra nepriklausoma organizacija, turinti nepriklausomą direktorių valdybą.

  Kur būna matomas Airbnb.org rėmėjo ženklelis?
  Ženklelis rodomas tiek jūsų šeimininko profilyje, tiek skelbimo puslapyje. Jei norite paslėpti savo ženklelį, susisiekite su mūsų pagalbos komanda.

  Ar ženklelis turi įtakos mano skelbimui paieškoje?
  Ženklelis simbolizuoja jūsų dosnią paramą Airbnb.org. Tai neturi įtakos skelbimų rodymui Airbnb paieškos rezultatuose, o svečiai šiuo metu negali filtruoti pagal Airbnb.org ženklelį.

  Ar ženklelis turi įtakos mano Superšeimininko ženkleliui ar statusui?
  Airbnb.org rėmėjo ženklelis neturi įtakos jūsų Superšeimininko ženkleliui ar statusui. Šis ženklelis bus rodomas šalia jūsų Superšeimininko ženklelio.

  Ar prarasiu Airbnb.org rėmėjo ženklelį, jei atsisakysiu priimti svečius ar aukoti per Airbnb.org?
  Taip, bet ženklelis vėl bus rodomas, jei atnaujinsite svečių priėmimą per Airbnb.org arba paaukosite Airbnb.org. Visada galite pašalinti savo būsto skelbimąAirbnb.org arba laikinai sustabdyti ar liautis pakartotinai aukoti.

  Kaip Airbnb teikia pagalbą?
  Airbnb įsipareigojo finansuoti Airbnb.org veiklos išlaidas, todėl visos aukos gali būti tiesiogiai skirtos ne pelno siekiantiems partneriams ir Airbnb.org aptarnaujamiems žmonėms.

  Šiame straipsnyje pateikta informacija nuo jos paskelbimo jau gali būti pasikeitusi.

  Akcentai

  • Airbnb.org yra nepriklausoma ne pelno organizacija, kurią įkvėpė šeimininkų dosnumas

  • Šeimininkai, siūlantys apgyvendinimą nemokamai arba su nuolaida ar teikiantys daugkartines aukas, turi teisę gauti Airbnb.org rėmėjo ženklelį

  Airbnb
  2020 m. gruod. 7 d.
  Ar informacija buvo naudinga?