Pereiti prie turinio
Pakvieskite draugus prisijungti prie Airbnb bendruomenės
Pirmą kartą prie Airbnb prisijungę draugai gaus iki $65 nuolaidą pirmam kriterijus atitinkančiam užsakymui. Susipažinkite su sąlygomis
Jei norite pakviesti draugų, prisijunkite
Neturite paskyros? Užsiregistruoti
Kaip veikia pakvietimai
Pakvieskite draugų, kurie dar nesusipažinę su Airbnb
Pakvieskite Airbnb paskyros dar neturinčius žmones užsiregistruoti naudojant jūsų nuorodą.
Jie gaus nuolaidą
Draugai, kurie užsiregistruos Airbnb pasinaudodami jūsų nuoroda, viešnagei gaus iki $50, o Airbnb potyriui – iki$15 nuolaidą, jei viešnagės ar potyrio vertė bus ne mažesnė nei $50.
Priminkite draugams užsisakyti būstą
Kai jie užsiregistruos, galės panaudoti kuponą reikalavimus atitinkančiam užsakymui.
Dažnai užduodami klausimai
Pagalbos centre perskaitykite šiuos atsakymus į dažnai užduodamus klausimus ir peržiūrėkite kitą programos informaciją.
Kokio dydžio nuolaidą gaus pakviestas draugas?
Kai draugas, kurį pakvietėte prisijungti prie Airbnb, užsiregistruos ir užsisakys kelionę, jo gaunama suma priklausys nuo užsakymo kainos be mokesčių ir svečio rinkliavų:

Išleiskite $300, gaukite $15
Išleiskite $500, gaukite $25
Išleiskite $700, gaukite $35
Išleiskite $1 000 ar daugiau, gaukite $50

Be to, jis gaus $15 nuolaidą, kai užsakysite savo pirmąjį potyrį už $50 ar daugiau.
Draugas pakvietė mane prisijungti prie Airbnb, bet kupono negavau.
Jei buvote pakviestas, kad užsiregistruotumėte Airbnb, turite naudoti draugo atsiųstą nuorodą. Jūsų kuponas bus automatiškai pritaikytas reikalavimus atitinkančiam užsakymui. Jei reikia daugiau pagalbos, spustelėkite šią nuorodą.
Pakviečiau draugą, bet negavau nuolaidos kelionei
Už pakvietimus, pateiktus po 2020 m. spalio 1 d., Airbnb nesiūlo nuolaidos kelionei.