Pradėjus vesti tekstą pasirodys paieškos pasiūlymai. Peržiūrėkite juos naudodami rodykles aukštyn ir žemyn. Norėdami pasirinkti, paspauskite įvesties mygtuką (Enter). Jei pasirinksite frazę, ji bus pridėta prie paieškos laukelio teksto. Jei pasirinksite nuorodą, naršyklė pereis į tą puslapį.
Bendruomenės politika

Vakarėlių ir renginių taisyklės

Pastaba: 2020 m. rugpjūčio 20 d. Airbnb paskelbė draudimą Airbnb būstuose organizuoti bet kokius vakarėlius ar renginius bei draudimą vienu metu patalpose apgyvendinti daugiau nei 16 žmonių, atitinkantį mūsų bendruomenės taisykles. Šis vakarėlių draudimas bus taikomas visiems naujiems Airbnb užsakymams ir galios neribotą laiką, iki kito pranešimo.

Mūsų Bendruomenės taisyklės draudžia Airbnb bendruomenės nariams kelti nepatogumų ar trukdyti šalia gyvenantiems žmonėms. Šeimininkai ir svečiai gali atitikti šį standartą laikydamiesi nustatytų taisyklių dėl susibūrimų skelbiamuose būstuose. Nors manome, kad dauguma svečių elgiasi pagarbiai, sukūrėme savas Vakarėlių ir renginių taisykles, kad aiškiai išsakytume, ko tikimės. Iki kito pranešimo pagal šią politiką draudžiama:

  • Rengti didesnius nei 16 žmonių susibūrimus
  • Rengti bet kokius tvarką trikdančius vakarėlius ir renginius

Svečių, kurie, kaip pranešama, rengia tvarką trikdantį vakarėlį arba pažeidžia mūsų taisykles dėl didesnių nei 16 žmonių susibūrimų, paskyros gali būti laikinai sustabdytos arba šalinamos iš Airbnb platformos. Kai kuriais atvejais svečių atsiliepimai, palikti po tokių vakarėlių, gali būti pašalinti. Taip pat galime pašalinti skelbimus, jei nustatysime, kad šeimininkas leido rengti vakarėlį, kuris pažeidžia šias taisykles. Jei gausime pranešimų, kad būste vykstanti veikla trikdo bendruomenę, galime paprašyti šeimininko atnaujinti namų taisykles arba laikinai sustabdyti skelbimą.

Mes ne tik griežtiname savo taisykles dėl vakarėlių, bet ir kuriame rizikos nustatymo technologijas, kurios padeda sustabdyti tvarką trikdančius vakarėlius dar jiems nė neprasidėjus.

Dideli susibūrimai

Iki kito pranešimo neleidžiami didesni nei 16 žmonių susibūrimai, įskaitant nakvoti liekančius svečius ir lankytojus, neatsižvelgiant į šeimininko leidimą.

Vakarėliai ir renginiai

Iki atskiro pranešimo, draudžiami visi trikdantys vakarėliai ir renginiai, neatsižvelgiant į jų dydį. Svečių, kurie rengia tokio tipo renginius, paskyros gali būti šalinamos, o šeimininkai, kurie pažeis šią taisyklę ir leis svečiams rengti vakarėlius, gali patirti jų paskyras paveiksiančias pasekmes, įskaitant jų skelbimo pašalinimą.

Kaip pranešti apie trikdančią veiklą

Jei per Airbnb siūlomame būste vyksta trikdanti veikla – ar tai būtų per didelis triukšmas, trikdantis vakarėlis, daugiau nei 16 žmonių susirinkimas ar nesaugus elgesys – vietinės bendruomenės nariai gali apie tai pranešti Pagalbos rajono bendruomenei skiltyje, kurioje pateikiamos nuorodos į vietines skubios pagalbos tarnybas. Jie taip pat turės Pagalbos rajono bendruomenei komandos telefono numerį, kuriuo galės pranešti apie tebevykstantį vakarėlį. Kai bus pranešta apie problemą, Airbnb išsiųs patvirtinimo el. laišką, kuriame bus paaiškinta, kas vyks toliau.

Neteisėtų vakarėlių sustabdymas

Jau seniai prioritetas teikiamas neteisėtų namų vakarėlių per Airbnb platformą skaičiaus mažinimui. Imiamės veiksmų, kad užtikrintume saugias ir atsakingas keliones. Kadangi visuotinai draudžiame rengti vakarėlius, galime blokuoti tam tikrus užsakymus, kurie, mūsų manymu, kelia didesnę neteisėtų vakarėlių rengimo riziką.

Skelbimo turinio gairės

Vadovaudamiesi šia politika, šeimininkai neturėtų pritraukti trukdančių vakarėlių ir renginių reklamuodami savo erdvę kaip palankią vakarėliams ar renginiams. Šeimininkai taip pat neturėtų reklamuoti savo erdvės didesniems nei 16 žmonių susibūrimams.

Skelbimų, kurie pažeidžia šias taisykles dėl skelbimo pavadinimo, aprašymo, namų taisyklių, nuotraukų ir t. t., rodymas gali būti sustabdytas, kol bus pašalintas pažeidžiantis turinys. Jei gausime skundų dėl šią taisyklę pažeidžiančios nuosavybės, taip pat galime laikinai sustabdyti skelbimo rodymą iki 30 dienų ir paprašyti šeimininko atnaujinti skelbimą įtraukiant aiškią taisyklę, kad vakarėliai ir renginiai neleidžiami.

Retais atvejais, kai paaiškėja, kad būstas skirtas tik vakarėliams ar renginiams (pvz., vakarėlių ar renginių vietos) rengti, arba kai būstas sukelia didelių nepatogumų rajone, skelbimas gali būti visam laikui pašalintas iš Airbnb platformos.

Taisyklės, taikomos skirtingiems nuosavybės tipams

Tradicinių apgyvendinimo vietų taisyklės

Pasitikime, kad tradicinių apgyvendinimo vietų (pvz., butikinių viešbučių) šeimininkai patys nustatys taisykles renginiams. Tradicinių apgyvendinimo vietų šeimininkai savo nuožiūra gali leisti atitinkamus renginius. Jei gausime skundų, susijusių su šia apgyvendinimo vieta, ar skundų dėl renginių arba jei renginių tipas bus nepriimtinas, susisieksime su atsakingomis šalimis.

Ar šis straipsnis padėjo?

Susiję straipsniai

Gaukite pagalbos, susijusios su jūsų užsakymais, paskyra ir kt.
Prisijunkite arba užsiregistruokite