Superšeimininkas: svetingiausiųjų pripažinimas

Superšeimininkų programa skirta pripažinti ir apdovanoti geriausiai vertinamus ir labiausiai patyrusius Airbnb šeimininkus.

Superšeimininko privilegijos

Būdami Superšeimininku būsite labiau matomas, turėsite daugiau galimybių uždirbti ir sulauksite išskirtinių pasiūlymų. Taip mes atsidėkojame už išskirtinį svetingumą.

Priimkite daugiau svečių

Svečių dėmesio sulaukę Superšeimininkai gali gauti daugiau užsakymų ir daugiau pinigų.

Gaukite ypatingą pripažinimą

Svečiai mano, kad Superšeimininkai yra geriausi, todėl ieško jų naudodamiesi Superšeimininkų paieškos filtru. Mūsų reklaminiai el. laiškai ir Superšeimininko ženkleliai padeda jiems išsiskirti dar labiau.

Gaukite išsskirtinį atlygį

Išsaugodamas savo statusą, Superšeimininkai uždirba 100 USD Airbnb nuolaidą už kiekvienus metus. Prisiregistravus jų rekomenduotam naujam šeimininkui, Superšeimininkai prie įprastos pakvietimo premijos gauna papildomus 20 %.

Kaip tapti Superšeimininku

Kas 3 mėn. tikriname, ar atitinkate toliau nurodytus kriterijus.*Jei taip, įgysite arba išsaugosite Superšeimininko statusą.

4,8+ bendras įvertinimas

Superšeimininkų bendras vidutinis įvertinimas yra bent 4,8 (remiantis per praėjusius metus gautais atsiliepimais). Svečiai žino, kad iš šių šeimininkų gali tikėtis išskirtinio svetingumo.

10 ir daugiau viešnagių

Per praėjusius metus Superšeimininkai priėmė svečius bent 10-iai viešnagių arba 100-ui naktų bent 3 viešnagių metu. Jūsų svečiai gali jaustis užtikrintai apsistodami pas patyrusį šeimininką.

<1 % atšaukimų rodiklis

Superšeimininkai atšaukia mažiau nei 1 % užsakymų, neįskaitant lengvinančių aplinkybių. Tai reiškia, kad mažiau nei 100 užsakymų per metus sulaukę šeimininkai atšaukia 0 kartų. Jei atšauksite retai, svečiai jausis užtikrinti.

Greitų atsakymų rodiklis: 90 %

Superšeimininkai į 90 % naujų žinučių atsako per 24 valandas. Kai svečiai užduoda klausimų, jie žino, kad atsakymas – jau pakeliui.

Atsakymai į jūsų klausimus

Ką daryti, jei turiu atšaukti užsakymą dėl nenumatyto įvykio?

Jei jums teks atšaukti užsakymą dėl nenumatyto įvykio arba neišvengiamos priežasties, pasitikrinkite, ar ši priežastis nėra įtraukta tarp atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Jei taip, galėsite atšaukti be jokių pasekmių, o atšaukimas nebus laikomas Superšeimininko kriterijų nesilaikymu.

Būtinai susisiekite su Airbnb ir pateikite pretenziją per 14 dienų nuo užsakymo atšaukimo (arba prieš atvykstant kitam svečiui). Jums gali reikėti pateikti dokumentus Airbnb peržiūrai.

Daugiau informacijos apie Airbnb atsakomybę lengvinančių aplinkybių politiką

Ar turiu būti šeimininku bent metus, kad tapčiau Superšeimininku?

Norint tapti Superšeimininku nėra minimalaus laukimo laikotarpio. Jei vertinimo laikotarpiu (kuris vyksta kas 3 mėnesius) atitiksite visus kriterijus, galėsite įgyti Superšeimininko statusą.

Kiekvieną kartą, kai tikriname, ar atitinkate Superšeimininko kriterijus, peržiūrime jūsų veiklos rezultatus priimant svečius praėjusiais metais.

Gaukite patarimų iš Superšeimininkų