SAUGUMAS

Kaip Airbnb apsaugo šeimininkus

Pasitelkėme daugybę priemonių, kad apsaugotume jus, jūsų namus ir jūsų svečius.

Pasitelkėme daugybę priemonių, kad apsaugotume jus, jūsų namus ir jūsų svečius.

Priimkite šaunius svečius

Teisingi abipusiai atsiliepimai

Siekiant didinti Airbnb naudotojų tarpusavio pasitikėjimą ir kurti reputaciją, svečiai ir šeimininkai po kiekvieno užsakymo vieni apie kitus teikia atsiliepimus. Prieš priimdami svečią galite peržiūrėti kitų šeimininkų atsiliepimus apie jį.

Paprastas bendravimas su svečiais

Jei prieš viešnagę norite užduoti klausimų arba nustatyti lūkesčius, galite iš anksto susipažinti su svečiais naudodamiesi mūsų saugaus susirašinėjimo įrankiu.

Užsakymams keliami reikalavimai

Galite reikalauti, kad kiekvienas svečias prieš atlikdamas užsakymą patvirtintų savo tapatybę Airbnb sistemoje. Taip pat turėsite galimybę iš anksto peržiūrėti pateiktus užsakymus arba pridėti papildomų valdiklių, kuriais galėsite nustatyti, kas gali užsisakyti. Taikoma ir papildoma patikros priemonė – vertinama kiekvieno Airbnb užsakymo rizika ir visus įtartinus užsakymus anuliuojame.

Jūsų erdvė, jūsų taisyklės

Kad padėtumėte nustatyti lūkesčius, galite pridėti namų taisykles, su kuriomis svečiai turės sutikti prieš užsakydami – pavyzdžiui, rūkymo ir renginių apribojimus. Jei užsisakęs svečias pažeis vieną iš šių taisyklių, galėsite atšaukti jo užsakymą.

Kuo skiriasi mūsų mokesčiai?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Mokestis organizatoriams (už užsakymą)
3-5%
5%
15-20%
Nemokamas paskelbimas
Nėra kredito kortelės apdorojimo mokesčių
Įtraukta 1 mln. JAV dolerių vertės apsauga nuo nuosavybės sugadinimo
Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. birželį
Sužinojau, kad žmonės yra geri. Galiu pasitikėti žmonėmis.
Sužinojau, kad žmonės yra geri. Galiu pasitikėti žmonėmis.

Milaida priiminėja svečius Puerto Rike, kad uždirbtų papildomų pinigų.

Milaida priiminėja svečius Puerto Rike, kad uždirbtų papildomų pinigų.

Sužinokite, kaip jie priima svečius
Sužinojau, kad žmonės yra geri. Galiu pasitikėti žmonėmis.
Sužinojau, kad žmonės yra geri. Galiu pasitikėti žmonėmis.

Milaida priiminėja svečius Puerto Rike, kad uždirbtų papildomų pinigų.

Milaida priiminėja svečius Puerto Rike, kad uždirbtų papildomų pinigų.

Sužinokite, kaip jie priima svečius

Nuomokite drąsiai

Iki 1 mln. JAV dolerių nuosavybės žalos draudimas

Retais turto sugadinimo atvejais galima pasinaudoti Airbnb garantija šeimininkams – nemokama apsauga, numatančia iki 1 mln. JAV dolerių žalos atlyginimą turto sugadinimo atveju ir taikoma kiekvienam užsakymui, kiekvieną kartą. Pretenzijas galima pateikti tiesiogiai, mūsų Problemų sprendimo centre.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Airbnb suteikia nemokamą Šeimininkų apsaugos draudimą iki 1 mln. JAV dolerių sumai ieškinių, pareikštų civilinės atsakomybės pagrindu, sumoms padengti. Šis draudimas skirtas mažai tikėtinam įvykiui, jei kas nors pareikštų ieškinį ar pretenziją jums dėl kūno sužalojimo ar turtinės žalos, patirtos būste ar Airbnb nekilnojamojo turto objekte viešnagės metu.

Visiškai nemokamas draudimas
Automatiškai taikoma kiekvienam užsakymui
Pretenzijas galima pateikti tiesiogiai per Airbnb

Esame pasirengę jums padėti 24/7

Kaip mūsų komanda gali jums padėti

Mūsų pasaulinė komanda pasiruošusi 24/7 padėti jums ir jūsų svečiams telefonu, el. paštu ar susirašinėjant realiu laiku.

Pagalba pateikiant užsakymą iš naujo
Pinigų grąžinimas
Kompensacijos
Garantija šeimininkams ir draudimo išmokos
Tarpininkavimas

2017 m. naudodamiesi Airbnb keliautojai vyko į 49 mln. kelionių. Tik 1 iš 25 tūkst. kelionių baigėsi pretenzija dėl didelės žalos turtui.

2017 m. naudodamiesi Airbnb keliautojai vyko į 49 mln. kelionių. Tik 1 iš 25 tūkst. kelionių baigėsi pretenzija dėl didelės žalos turtui.

Atsakymai į jūsų klausimus

Ko reikalaujama iš svečių prieš pateikiant užsakymą?

Prieš kelionę visų besinaudojančių Airbnb prašome pateikti šiek tiek informacijos. Prieš pateikdami užsakymo užklausą, svečiai turi nurodyti visą šią informaciją. Ši informacija padeda suprasti, kokie svečiai atvyksta ir kaip su jais susisiekti.

Airbnb svečių prašo pateikti šiuos duomenis: • Vardas, pavardė • El. pašto adresas • Patvirtintas telefono numeris • Prisistatymo tekstas • Sutikimas su jūsų Namų taisyklėmis • Mokėjimo informacija

Tikimasi, kad svečiai turės profilio nuotrauką, tačiau ji neprivaloma. Jūs taip pat galite paprašyti, kad prieš užsakydami jūsų būstą svečiai pateiktų asmens tapatybės dokumentą.

Kaip veikia atsiliepimai?

Visus atsiliepimus Airbnb rašo šeimininkai ir svečiai, priklausantys mūsų bendruomenei, todėl visi jūsų matomi atsiliepimai yra paremti tikra svečio, kuris buvo apsistojęs šeimininko siūlomame būste, viešnage. Atsiliepimą apie viešnagę galite parašyti per 14 dienų nuo išvykimo. Savo atsiliepimą galite redaguoti 48 valandas po pateikimo, jei svečias dar nepateikė savojo. Kai abu pateiksite savo atsiliepimus arba sueis 14 dienų, atsiliepimai bus paskelbti. Svečių parašytus atsiliepimus apie jus galite peržiūrėti bet kuriuo metu, o svečiui užsisakant jūsų būstą galite peržiūrėti ankstesnių šeimininkų atsiliepimus apie jį.

Ką daryti, jei svečias būste ką nors sugadina?

Jei svečiui ką nors sulaužius norite pateikti pretenziją, tai galite padaryti mūsų Problemų sprendimo centre per 14 dienų nuo svečio išvykimo dienos arba prieš atvykstant kitam svečiui (atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė). Jei svečias sutinka sumokėti prašomą sumą, jūsų išmoką pervesime per 5-7 darbo dienas. Jei svečias su prašoma suma nesutinka arba neatsako per 72 valandas, galite kreiptis į Airbnb. Prireikus, per 72 valandas turėsite pateikti papildomus dokumentus. Dauguma pretenzijų išsprendžiamos per savaitę. Garantuojame, kad sąžiningai išklausysime tiek jus, tiek jūsų svečią, ir jei nuspręsime, kad jums priklauso kompensacija, pinigus pervesime atskira išmoka.

Ką daryti, jei jaučiuosi nejaukiai priimdamas kurį nors svečią?

Jei svečias pažeidžia vieną iš jūsų nustatytų Namų taisyklių arba savo veiksmais verčia jus jaustis nesaugiai, galite atmesti jo prašymą užsakyti arba atšaukti jo užsakymą. Prieš priimant užsakymą Galite atmesti asmens pateiktą prašymą užsisakyti ir tai neturės neigiamos įtakos jūsų skelbimo vietai paieškos rezultatuose. Jei atmesite daug ar daugumą prašymų užsisakyti, tai gali neigiamai paveikti jūsų vietą paieškos rezultatuose. Priėmus užsakymą Jei jau priėmėte užsakymą, galite jį atšaukti. Jei svečias nepažeidė jokių namų taisyklių, už atšaukimą jums gali būti taikomos baudos.

Kuo skiriasi Airbnb Garantija šeimininkams nuo Apsaugos draudimo šeimininkams?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Pasiruošę priimti svečius?

Pasiruošę priimti svečius?