ŠEIMININKŲ IR ORGANIZATORIŲ APSAUGA

Potyrio draudimas

Retais atvejais, kai apdrausto potyrio metu asmuo susižeidžia arba sugadinamas jo turtas, organizatoriai gali būti apsaugoti iki 1 mln. USD dydžio civilinės atsakomybės draudimu.

Gali naudotis dauguma potyrių organizatorių
Organizatoriai apsaugoti nuo potyrio pradžios iki pabaigos
Kelionių sektoriuje tam nėra lygių

Ši programa taikoma potyrių šeimininkams, išskyrus žemyninėje Kinijoje ir Japonijoje. Ji netaikoma būstus siūlantiems šeimininkams.

Ką dengia draudimas?

Potyrio draudimas gali apimti:

  • Jūsų teisinė atsakomybė už svečių ar kitų asmenų kūno sužalojimą
  • Jūsų teisinė atsakomybė už svečiams ar kitiems asmenims priklausančiam turtui padarytą žalą

Potyrio draudimas neapima:

– Tyčinis kūno sužalojimas ar žala turtui (ne nelaimingas atsitikimas) – Žala šeimininko asmeniniam turtui, jo praradimas ar vagystė – Potyriai, kurių metu naudojami orlaiviai ar vykdoma tam tikra ekstremali veikla (pvz., šuoliai su tampria virve ar slidinėjimas pasikeliant į kalnų viršūnes sraigtasparniu)

Nėra ko nerimauti

Pasiruošimo potyriui laikas

Potyrio draudimas gali suteikti apsaugą organizatoriams potyrio metu bei jiems ruošiant potyrio vietą, prieš potyriui prasidedant ar jam pasibaigus, kaip numatyta poliso sąlygose ir išimtyse.

Taikymas pagalbininkams

Potyrio draudimas gali galioti ir pagalbininkams, teikiantiems su potyriu susijusias paslaugas, atsižvelgiant į poliso sąlygas ir išimtis.

Siekiame sukurti saugią ir pasitikėjimo vertą bendruomenę visame pasaulyje.

Pretenzijų tvarkymo procesas

1. Pildoma priėmimo forma

Draudimo programos priėmimo formą užpildo ir pateikia šeimininkas, svečias arba trečioji šalis.

2. Draudikas paskiria žalų ekspertą, kuris nagrinėja pretenziją

Užpildžius priėmimo formą, žalų ekspertas draudimo bendrovės vardu susisieks ir aptars pretenziją bei surinks informaciją.

3. Pretenziją nagrinėja paskirtas reguliuotojas

Žalų ekspertas (trečioji šalis) išnagrinėja pretenziją vadovaudamasis Šeimininkų apsaugos draudimo sąlygomis ir aktualiais galiojančios jurisdikcijos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Potyrio draudimui taikomos tam tikros sąlygos ir išimtys. Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite išsamią programos santrauką.

Atsakymai į jūsų klausimus

Ar turiu ko nors imtis, kad būčiau apdraustas Potyrio draudimu?

Ne. Kai tampate potyrio organizatoriumi ir sutinkate su Airbnb paslaugų teikimo sąlygomis, taip pat sutinkate apsidrausti Potyrio draudimu nuo įvykių Airbnb potyrių metu. Atkreipkite dėmesį, kad Potyrio draudimui taikomos draudimo sutarties sąlygos ir išimtys.

Jei norite atsisakyti Potyrio draudimo programos, turite atlikti šiuos veiksmus:

  • Parašyti mums iš el. pašto adreso, susieto su jūsų potyrio organizatoriaus paskyra – Nurodyti savo vardą, pavardę ir telefono numerį, susietą su jūsų potyrio organizatoriaus paskyra – Nurodyti tikslų jūsų organizuojamo potyrio pavadinimą

Atkreipkite dėmesį, kad atsisakymo el. pašto adresas naudojamas tik atsisakymo prašymams tvarkyti.

Ar Potyrio draudimas taikomas potyriams internetu?

Potyrių internetu organizatoriams gali būti taikomas Potyrio draudimas tais retais atvejais, kai svečias sužeidžiamas arba sugadinamas jo turtas vienos iš šių interaktyvių vaizdo sesijų metu, ir organizatorius yra teisiškai atsakingas. Potyrio draudimas neapima su internetu susijusios šeimininkų rizikos, pvz., šmeižto, elektroninių duomenų vagystės ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie potyrių organizavimą, apsilankykite Pagalbos centre.

Pasiruošę kurti savo potyrį?