Airbnb × PICC (Kinijos liaudies draudimo bendrovė)

Šeimininkų apsaugos Kinijoje planas

Žemyninėje Kinijos dalyje ne tik suteikiame galimybę šeimininkams ir organizatoriams veiksmingai, asmeniškai ir sėkmingai vykdyti savo veiklą naudojantis Airbnb. Mes taip pat bendradarbiaudami su Kinijos liaudies draudimo bendrove (PICC) siūlome Šeimininkų apsaugos Kinijoje planą. Plane numatytos trys programos: Šeimininkų turto draudimas Kinijoje, [Šeimininkų apsaugos draudimas Kinijoje] (#host_protection_insurance) ir Potyrių draudimas Kinijoje, kad prašymų skirti draudimo išmokas tvarkymo procesas būtų paprastesnis ir saugesnis. Peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją ir sužinosite apie apsaugą, kurią gausite.

Kokie privalumai?

Visapusiška apsauga

Apsaugokite savo būstą ir su juo susijusį turtą bei pasirūpinkite savo svečių ir trečiųjų šalių saugumu.

Didžiausia suma

 • Šeimininkų turto draudimas Kinijoje iki 1 000 000 CNY
 • Šeimininkų apsaugos draudimas Kinijoje iki 5 000 000 CNY
 • Potyrių draudimas Kinijoje iki 5 000 000 CNY

Specialistų pagalba

– PICC pretenzijų vertinimo komanda bendradarbiauja su Sedwick China Co., Ltd, kad kartu teiktų išskirtines paslaugas – Airbnb klientų aptarnavimo centras teikia sumanius atsakymus į jūsų klausimus ir būtinas individualias paslaugas

Šeimininkų turto draudimas Kinijoje

Draudiminė apsauga:

 • Svečių padaryta žala jūsų namams
 • Svečių padaryta žala jūsų turtui
 • Svečio augintinio (pvz., šuns-vedlio) padaryta žala jūsų namams ar daiktams
 • Dėl nelaimingo atsitikimo prarastos pajamos iš visų užsakymų (iki 10 000 CNY)

Draudiminės apsaugos išimtys

 • Grynųjų pinigų ir vertybinių popierių (pvz., indėlių banke, akcijų) vagystė
 • Įprastinis nusidėvėjimas
 • Kūno sužalojimas arba turtinė žala svečiams ar trečiosioms šalims (tam gali būti taikomas Šeimininkų apsaugos draudimas Kinijoje)
 • Dėmės, pelėsis ir pan. būste
 • Stichinės nelaimės
 • Kita

Prašymų skirti draudimo išmoką teikimo procesas

1. Aptarkite situaciją su svečiu

Derybų laikotarpiu (60 dienų) šeimininkas pirmiausia gali su svečiu aptarti bet kokią dėl svečio aplaidumo atsiradusią žalą turtui pasinaudodamas Problemų sprendimo centru; galite pateikti svečiui reikalavimą atlyginti žalą, kurios dydis priklauso nuo nuostolių sumos.

Jei reikalavimai pateikti pasibaigus derybų laikotarpiui, bet vis dar galiojant įstatymu nustatytam draudimo laikotarpiui (2 metai), prašome spustelėti čia ir pateikti tiesiogiai PICC.

2. Pateikti prašymą skirti draudimo išmoką

Jei derybos nesėkmingos, šeimininkas gali pateikti PICC prašymą atlyginti žalą pasinaudodamas Prašymų istorija Problemų sprendimo centre; Airbnb tuo pačiu metu persiųs prašymą PICC.

3. Bendraukite su PICC

Išnagrinėję atvejį, PICC padės šeimininkui susisiekti su nepriklausoma nuostolių vertinimo įmonę (Sedwick China Co., Ltd), kuri toliau spręs dėl draudimo išmokos skyrimo.

Nepavykus derybų būdu išspręsti pretenzijų, užregistruotų iki 2020 m. rugpjūčio 1 d., Airbnb komanda jų neperduos PICC ir nagrinės savarankiškai.

Šeimininkų apsaugos draudimas Kinijoje

Draudiminė apsauga

 • Jūsų teisinė atsakomybė už svečių ar trečiųjų šalių kūno sužalojimą
 • Jūsų teisinė atsakomybė už svečiams ar trečiosioms šalims priklausančiam turtui padarytą žalą

Draudiminės apsaugos išimtys

 • Tyčinė žala ar kūno sužalojimas (ne nelaimingas atsitikimas)
 • Žala jūsų namams ar turtui (tokią apsaugą gali suteikti Šeimininkų turto draudimas Kinijoje)
 • Kita (tokios ligos kaip alergija, egzema, epilepsija ir kt.)

Prašymų skirti draudimo išmoką teikimo procesas

1. Pateikti prašymą skirti draudimo išmoką

Užpildykite ir pateikite prašymą atlyginti žalą priklausomai nuo faktinės žalos (nelaimingas atsitikimas turi būti įvykęs 2020 m. rugpjūčio 1 d. arba vėliau); Airbnb tuo pačiu metu užregistruos jūsų prašymą atlyginti žalą ir persiųs jį PICC.

2. Kreipkitės į trečiąją šalį – nuostolių vertinimo įmonę (Sedgwick China Co., Ltd)

Išnagrinėjusi gautą informaciją ir užregistravusi bylą, PICC susisieks su jumis pasitelkusi profesionalią nepriklausomą trečiąją šalį – nuostolių vertinimo įmonę (Sedwick China Co., Ltd), kad būtų vykdomas tolesnis draudimo išmokos skyrimo nagrinėjimo procesas.

Potyrių draudimas Kinijoje

Draudiminė apsauga

 • Jūsų teisinė atsakomybė už dalyvių ar trečiųjų šalių kūno sužalojimą
 • Jūsų teisinė atsakomybė už dalyviams ar trečiosioms šalims priklausančiam turtui padarytą žalą

Draudiminės apsaugos išimtys

 • Tyčinis kūno sužalojimas ar turtinė žala (ne nelaimingas atsitikimas)
 • Žala organizatoriaus asmeniniam turtui, daiktų dingimas ar vagystė potyrio metu
 • Potyrio dalis, kurioje naudojami orlaiviai ar pervežama (šią dalį apdraudžia transporto draudimas – pavyzdžiui, automobilio draudimas)
 • Daug fizinių jėgų reikalaujančios ar ekstremalios sporto šakos – pavyzdžiui, kopimas uolomis ar šuoliai su tampria virve
 • Kita

Prašymų skirti draudimo išmoką teikimo procesas

1. Pateikti prašymą skirti draudimo išmoką

Užpildykite ir pateikite prašymą atlyginti žalą priklausomai nuo faktinės žalos (nelaimingas atsitikimas turi būti įvykęs 2020 m. rugpjūčio 1 d. arba vėliau); Airbnb tuo pačiu metu užregistruos jūsų prašymą atlyginti žalą ir persiųs jį PICC.

2. Kreipkitės į trečiąją šalį – nuostolių vertinimo įmonę (Sedgwick China Co., Ltd)

Išnagrinėjusi gautą informaciją ir užregistravusi bylą, PICC susisieks su jumis pasitelkusi profesionalią nepriklausomą trečiąją šalį – nuostolių vertinimo įmonę (Sedwick China Co., Ltd), kad būtų vykdomas tolesnis draudimo išmokos skyrimo nagrinėjimo procesas.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl buvo sukurtas Airbnb šeimininkų apsaugos Kinijoje planas?

Esame pasaulinė dalijimosi būstu platforma ir vertiname naudotojų patirtį bei šeimininkų nuomonę visose šalyse ir regionuose. Siūlome šimtus tūkstančių būstų ir tūkstančius potyrių renginių žemyninėje Kinijoje, todėl privalome teikti aukščiausio lygio vietinį draudimą, kuris saugotų gausybę mūsų paslaugomis besinaudojančių būstų šeimininkų ir potyrių organizatorių.

Ką apima šis planas?

Airbnb šeimininkų Kinijoje apsaugos planas taikomas užsakymams ir potyriams žemyninėje Kinijoje (išskyrus Honkongą (SAR), Makao (SAR) ir Taivaną). Šeimininkų turto draudimas Kinijoje taikomas užsakymui, kuris nebuvo atšauktas ir kuris Kinijos žemyninėje dalyje truko ilgiau nei 1 naktį. Visoms problemoms, kurioms iškilus reikalingas draudimas ir kurios atsiranda dėl svečio viešnagės namuose arba dalyvavimo potyryje užsakyme nurodytu laikotarpiu, gali būti taikomas Kinijos šeimininkų apsaugos draudimas ir Kinijos potyrių apsaugos draudimas (galioja nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.).

Kaip šeimininkai ar organizatoriai turi pateikti prašymą skirti draudimo išmoką?
 1. Pateikite pretenziją svečiui per platformą arba pateikite pretenziją per PICC kuo greičiau po įvykio. Priminkite svečiui arba potyrio dalyviui nedelsiant pasikalbėti su jumis ir pateikti savąjį įvykio vertinimą.
 2. Jei sugadintas jūsų namų viduje esantis turtas, nedelsdami pasirūpinkite, kad jis būtų apžiūrėtas vietoje. 3 . Svarbu nedelsiant surinkti kuo daugiau įrodymų (pavyzdžiui, nufotografuoti ar nufilmuoti arba arba gauti dokumentą iš policijos apie pradėtą tyrimą, kad pildydami prašymą atlyginti žalą galėtumėte pateikti pakankamai pagrindžiančios informacijos.
 3. Imkitės aktyvių priemonių įvykus nelaimingam atsitikimui: skambinkite numeriu 110, 120 arba 119, jei reikia skubios pagalbos.
Kaip konsultuotis su draudimo išmokų skyrimu susijusiais klausimais?

Norėdami gauti daugiau informacijos apie draudimą, galite susisiekti su Marsh klientų aptarnavimo komanda el. paštu CN.Airbnb@marsh.com arba telefonu 400 622 8012 (darbo dienomis nuo 9:30 iki 17:30). Ar galima apsidrausti, sprendžia PICC, atsižvelgdama į konkrečią situaciją. Su PICC galima susisiekti el. paštu airbnbclaim@piccsh.com ar telefonu [021-95518] (tel:021-95518) (ne iš Šanchajaus skambinantys vietiniai naudotojai pirmiausia turi surinkti vietovės kodą 021; informuokite atsiliepusį darbuotoją, kad esate Airbnb šeimininkas arba svečias). Klientų aptarnavimo komanda dirba visą parą. Švenčių dienomis užklausos perduodamos nagrinėti specialiai atvejų nagrinėjimo komandai, kuri ir pateiks jums atsakymą.

Kokio tipo draudimo bendrovė yra PICC?

PICC, „Šeimininkų draudimo Kinijoje plano“ partneris, yra valstybinė turto draudimo bendrovė, patikima ir jau daug metų vykdanti veiklą Kinijoje. Ji vykdo labai įvairią veiklą ir pagal savo veiklos rezultatus pirmauja pasaulinėje turto draudimo rinkoje.