Airbnb Miestų portalas

Pirmasis tokio pobūdžio sprendimas, skirtas su Airbnb bendradarbiaujančioms bendruomenėms

Vietinės Airbnb veiklos įžvalgos

Valdymo skydelis, kuriame rodomi ekonominės veiklos duomenys ir kelionių tendencijos, padeda miestams suprasti Airbnb poveikį jų bendruomenėms.

Teisės aktų vykdymo užtikrinimo priemonės

Pirmosios šioje verslo srityje siūlomos reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonės padeda miestams kurti ir vykdyti sąžiningos trumpalaikės nuomos politiką.

Tiesioginis bendravimas ir pagalba

Tiesiogiai jums teikiama Airbnb pagalba ir centralizuoti informacijos šaltiniai (pavyzdžiui, mūsų Pagalbos rajono bendruomenei skyrius) suteikia galimybę palaikyti glaudesnius bendradarbiavimo santykius.

Esame dėkingi Airbnb už bendradarbiavimą ir iniciatyvumą kuriant priemonę, kuri padės miestui geriau įgyvendinti mūsų trumpalaikės nuomos teisės aktus.

Darrell Steinberg, Sakramento meras

Galimybės valdžios įstaigoms

Naudojantis pateikiamomis įžvalgomis, įrankiais ir pagalba, valdžios įstaigoms lengviau valdyti dalijimąsi namais jų prižiūrimose rinkose ir bendradarbiauti su Airbnb.

Parama turizmo organizacijoms

Aktualūs, supaprastinti informaciniai pranešimai apie vietines keliones padeda kelionių krypties rinkodaros specialistams kurti tvarų turizmą savo bendruomenėse.

Esame pasirengę bendradarbiauti

Naudojant Miestų portalą Airbnb bendradarbiavimas su bendruomenėmis bus kitoks. Siekdami užtikrinti, kad portalas atitiktų mūsų partnerių poreikius, apgalvotai ir kruopščiai ruošiamės jo pristatymui.

Tai reiškia, kad toliau vystysime ir plėsime Miestų portalą remdamiesi atsiliepimais, gautais šio bandomojo etapo metu. Kreipkitės, jei norite gauti prieigą arba sužinoti daugiau, ir mūsų komandos narys su jumis susisieks.

Susisiekti

Daugiau informacijos apie Miestų portalą ir kaip mes prisidedame prie atsakingo turizmo

Airbnb pristato Miestų portalą – pirmąjį tokio pobūdžio informacijos šaltinį, skirtą vyriausybėms

Per pastaruosius penkerius metus nuo Airbnb bendruomenės susitarimo pradžios Airbnb bendrais bruožais apibūdino mūsų įsipareigojimą bendradarbiauti su vyriausybėmis ir ėmėsi atitinkamų veiksmų.

Investavimas į mūsų partnerystę su bendruomenėmis visame pasaulyje

Jau daugelį metų Airbnb bendradarbiauja su šimtais miestų, valstijų, provincijų ir šalių visame pasaulyje, kad sukurtų teigiamą poveikį.

Kaip Airbnb prisideda prie ekonomikos atsigavimo Vankuveryje ir visame pasaulyje

Airbnb pradeda kampaniją, skirtą viešnagėms ir potyriams Vankuveryje reklamuoti – ja išplečiama bendrovės vykdoma veikla visame pasaulyje, kuria siekiama skatinti saugų keliavimo atsigavimą.