Airbnb, 2021 m.
Žiemos naujienos

Daugiau nei 50 Airbnb patobulinimų

Pristatome AirCover šeimininkams

Visapusiška apsauga. Apsauga, kuri visada galioja ir yra nemokama. Siūloma tik per Airbnb.

Visapusiška apsauga. Apsauga, kuri visada galioja ir yra nemokama. Siūloma tik per Airbnb.

1 mln. USD atsakomybės draudimas

Esate apsaugoti – net tuo retu atveju, kai svečias susižeidžia.

1 mln. USD žalos atlyginimui

Mes padengiame svečių padarytą žalą jūsų būstui ir daiktams – net ir labai vertingiems.

Apsauga nuo augintinių žalos

Nėra ko nerimauti – keturkojų svečių padaryta netikėta žala irgi atlyginama.

Valymo kompensavimas

Mes jums kompensuojame netikėtas valymo išlaidas.

Apsauga nuo pajamų praradimo

Airbnb kompensuoja prarastas pajamas, jei dėl žalos atšaukiate patvirtintus užsakymus.

14 dienų kreipimosi laikotarpis

Dabar turite 14 dienų pranešti apie žalą, net jei užsakymai numatyti vienas po kito.

Spartus žalos atlyginimas

Greitai – paprastai per dvi savaites – atlyginame svečių padarytą žalą.

Superšeimininkams pirmenybė

Superšeimininkai gali naudotis specialia pagalbos linija ir jiems teikiama pirmenybė.

Sužinokite daugiau apie AirCover šeimininkams apsaugą ir sąlygas .

Naujovės, kurias rasite Airbnb platformoje

Translation Engine

Pažangiausia kada nors mūsų bendruomenei siūlyta vertimo technologija.

Prieinamumo ypatybių peržiūra

Siekdami 100 % tikslumo peržiūrime visas būstų šeimininkų pateiktas prieinamumo ypatybes.

Patikrintas Wi-Fi

Mūsų naujasis greičio išbandymo įrankis suteikia galimybę svečiams pagrįstai spręsti, ar būste esantis Wi-Fi išties atitiks jų poreikius.

Esu (itin) lankstus

Ieškokite net 12 mėnesių iš anksto ir atraskite dar didesnę išskirtinių būstų įvairovę.

Išmanesnės kelionės

Atnaujinto dizaino kortelėje Kelionės visa būtina kelionės informacija pateikiama vienoje patogioje vietoje.

Klauskite Superšeimininko

Nauji šeimininkai gali susisiekti su Superšeimininku ir gauti asmeninę pagalbą.

Intuityvesnė ir paprastesnė svečių patirtis

Tikralaikis vertimas

Nebereikia bakstelėti vertimo mygtuko, kad perskaitytumėte turinį savo kalba.

Geresni vertimai

Geriau išverčiami daugiau nei 99 % Airbnb skelbimų (remiantis trečiųjų šalių atliktu tyrimu).

62 būdai pasakyti „Sveiki atvykę“

Kiekvienas skelbimas ir atsiliepimas akimirksniu tampa prieinamas visomis kalbomis, kurias palaikome visame pasaulyje.

Patobulinti paieškos filtrai

Naudojant aiškesnius prienamumo filtrus, lengva rasti įvairius poreikius atitinkančius būstus.

Potyrių prieinamumo ypatybės

Dabar potyrių informacijoje aiškiai nurodomos tokios ypatybės kaip „gestų kalba“ arba „jokių laiptų“.

Svečio mokėjimų istorija

Svečių operacijos (pinigų grąžinimas, kvitai ir kt.) dabar lengvai pasiekiamos.

Iki atvykimo likusio laiko rodymas

Išmanesnėje ir intuityvesnėje kortelėje dabar patogiai rodomas laikas, likęs iki jūsų atvykimo.

Svarbiausia atvykimo informacija vienoje vietoje

Dabar jūsų atvykimo informacija rodoma kartu su užsakymo informacija.

Siūlomų potyrių rinkiniai

Pasisemkite įkvėpimo iš įtraukiančių vaizdo įrašų, kuriuose rodomi potyriai, siūlomi netoli numatytos atvykimo vietos.

Naujų potyrių žemėlapio piktogramos

Žemėlapyje rodomi išskirtiniai potyriai, pažymėti pagal tipą: maistas, veikla lauke ir kt.

Veiklos pasiūlymai būtent jums

Siūlome geriausius potyrius jums atsižvelgdami į tai, su kuo keliausite ir kur būsite.

Bendri norų sąrašai

Dabar draugai gali peržiūrėti jūsų norų sąrašus vienu spustelėjimu arba bakstelėjimu (prisijungti nereikia).

Naujos dovanų kortelių galimybės

Šiemet padovanokite kelionę – dabar dar daugiau būdų rasti, pirkti ir panaudoti Airbnb dovanų korteles.

Dovanų kortelėmis jau galima naudotis įvairiose pasaulio šalyse

Siųskite džiaugsmą su Airbnb dovanų kortelėmis, kurias galite įsigyti Australijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Taisyklių paieška Pagalbos centre

Ieškote konkrečių taisyklių? Raskite tai, ko reikia, naudodamiesi mūsų bendru paieškos įrankiu.

Svečių priėmimas tapo dar paprastesnis

Pašnekovo parinkimas naudojantis funkcija Klausti Superšeimininko

Įvertinę jūsų vietą, kalbą ir skelbimą, parinksime jums Superšeimininką.

Praktinė skelbimo pagalba

Norėtumėte, kad kas nors kitas įvertintų jūsų skelbimą? Superšeimininkas nurodys, kas jam padėjo pasiekti puikių rezultatų.

Superšeimininkų pagalba

Sveiki! ¡Hola! Bonjour! Susisiekite su Superšeimininkais 196 šalyse, bendraudami daugiau nei 30 kalbų.

Pradėti – daug paprasčiau

Pasveikinkite svečius vienu veiksmu naudodami supaprastintą procedūrą kortelėje Šiandien.

Šiandien – kas svarbiausia

Greitai peržiūrėkite naujus užsakymus ir reaguokite į juos neišeidami iš kortelės Šiandien.

Šiandien – šeimininkams

Kortelėje Šiandien dabar rodomi tik šeimininkui skirti įspėjimai.

Šiandien – patarimai

Gaukite būtent jums skirtų patarimų, kaip pagerinti skelbimą.

Šiandien – profesionaliems šeimininkams

Profesionalių įrankių naudotojams yra kuo džiaugtis! Dabar galite naudotis kortele Šiandien net ir turėdami kelis skelbimus.

Wi-Fi spartos patikrinimas

Šeimininkai gali patogiai išbandyti jų būste veikiančio Wi-Fi ryšio greitį Airbnb programėlėje.

Kainų peržiūra šeimininkams

Peržiūrėkite savo skelbimo kainas tokias, kokias matys svečiai.

Tvarkymo mokesčiai viešintiems trumpai

Pasirinkite siūlyti mažesnį tvarkymo mokestį apsistojantiems vienai ar dviem naktims.

Mokesčio už augintinį parinktis

Dabar į kainą už naktį galite įtraukti mokestį už augintinį.

Pinigų grąžinimas už potyrius

Pasirinkite svečiams grąžinti visą sumą, jei jie užsakymą atšaukia ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

Dar geresnė pagalba nurodant ypatumus

Gavę geresnės pagalbos šeimininkai gali tiksliau nurodyti prieinamumo ypatybes.

Paprastesnis vaizdo įrašų įkėlimas

Norite sukurti potyrį parodantį vaizdo įrašą? Dabar vaizdo medžiagą įkelti lengviau.

Paieška šeimininko pašto dėžutėje pagal tekstą

Daugiau jokio ilgo slinkimo: dabar lengva rasti konkrečias žinutes tiesiog įvedus dalį teksto.

Patobulintas nuotraukų įkėlimo įrankis

Automatinis sudėliojimas dabar veikia ir įkeliant nuotraukas po vieną.

Naujo skelbimo reklaminės kainos

Reklamuokite savo naują skelbimą su specialia nuolaida – tai 10 veiksmų proceso svečių priėmimo link dalis.

Patobulintas paieškos rezultatų išdėstymas

Patobulintas paieškos rezultatų išdėstymas – geriau rodomi puikią kokybę ir vertę siūlantys šeimininkai.

Luxe trišalis susirašinėjimas

Luxe konsjeržas dabar gali įtraukti svečius ir šeimininkus į trišalį susirašinėjimą.

Atnaujintas darbalaukyje rodomas kalendorius

Darbalaukyje rodomas šeimininkų kalendorius buvo pertvarkytas, kad viskas būtų iš karto aišku, o naudotis – paprasta.

Kalendoriaus nustatymai

Pasirinkite datos langeliuose rodyti jūsų nuomone aktualią informaciją (tik darbalaukyje).

Kainos rodymo patobulinimai

Šeimininkai dabar gali peržiūrėti kainas kalendorinių metų rodinyje (tik kompiuteryje).

Išplėstinė rizikos patikra

Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje šeimininkams siūlomos vakarėlių mažinimo priemonės.

Greitas sprendimų priėmimas

Naujas procesas šeimininkams leidžia galimybę paprastai ir greitai išspręsti problemas.

Pagalba rajono bendruomenei

Aptarnavimo linija teikia pagalbą šeimininkų kaimynams 12-ka kalbų 29-iose šalyse.

Skelbimo aktyvavimas vėl

Šeimininkams atnaujinus savo registracijas, skelbimus galima iš naujo aktyvuoti Miestų portale.

Galimybė naudotis tam tikromis funkcijomis ir jų paskelbimo laikas gali priklausyti nuo jūsų vietovės.